Curricula Guides

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Rahoituksen erikoistumissuunta

Sisältö

Rahoituksen erikoistumissuunnan tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden osaamista modernin rahoitusteorian eri osa-alueilla ja tuottaa syvällistä ymmärrystä rahoitusmarkkinoista ja -instrumenteista, riskienhallinnasta sekä yrityksen rahoituksesta. Rahoituksen erikoistumissuunta antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia rahoitussektorilla ja yrityksissä rahoitukseen liittyvissä vaativissa kansainvälisissä johtamis-, analysointi- ja suunnittelutehtävissä. Keskeisiä osaamisalueita ovat arvopaperien ja yritysten arvonmääritys, sijoitustoiminta ja -strategiat, rahoitusmarkkinat, johdannaiset ja riskienhallinta sekä yrityksen rahoitukseen liittyvät erityiskysymykset. Koulutus tukee ammatillisen pätevyyden kehittymisen ohella myös pro gradu -työskentelyä sekä mahdollisia jatko-opintoja.

Rahoituksen erikoistumissuunnan opiskelijat suorittavat pakollisia syventäviä opintojaksoja 46 op. Niihin on sisällytettävä LRPG (30 op), LRS3/johdannaiset (4 op) sekä joko opintojakso LRS26 (6 op) tai LRS28 (6 op) sekä joko LRS31 (6 op) tai LRS23 (6 op). Menetelmäopintoja valitaan vähintään kuusi opintopistettä seuraavista opintojaksoista: YSM/LR (6 op), LRS24 (6 op), LRS33 (6 op) tai TKM8 (6 op). Menetelmäopintoihin voidaan sisällyttää mahdollisesti kursseja myös muista tiedekunnista/matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjonnasta. Vaihtoehtoisista kursseista tulee neuvotella tapauskohtaisesti prof. Mika Vaihekosken kanssa.

Vaihtoehtoisia kursseja rahoituksen erikoistumissuunnan opiskelijat valitsevat vähintään 8 opintopistettä seuraavista kursseista:
LRS10 Financial Risk Management 4 op
TKM11/LRS23 Rahoituksen kvant. menet. 6 op (ellei valittu pakollisiin)
LRS25/TKM9 Financial Modeling and Simul. 6 op
KTS14/TKMS11/LRS26 Yritysrah. teoria 6 op (ellei valittu pakollisiin)
KTS3/LRS27 Pankkitalous 6 op
LRS28/TKMS13 Adv. Corporate Finance 6 op (ellei valittu pakollisiin)
TKMS10/LRS29 Matemaattinen rahoitus 6 op
TKMS8/KTS12/LRS30 Korkoinstrumentit 6 op
LRS31/KTS16/TKMS14 Asset Pricing & Portfolio Theory 6 op (ellei valittu pakollisiin)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Accounting and Finance
avaa kaikki

Rahoituksen erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneita.
Sivuainesuositukset 25 op
Ensisijaiset 25 op
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Aineopinnot 25 op
(vähintään 25 opintopistettä suoritettava sivuainemerkintään)
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Muut 25 op
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso
Perus- ja aineopinnot 25 op
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MA11 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Valinnaiset opinnot 20–25 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MJO4 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen (25 op) ei kuulu pakollisia opintojaksoja, vaan sivuaine koostetaan opiskelijan oman valinnan mukaan ryhmälle "muut opiskelijat" avoimista kursseista.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law