Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissuunta

Osaamistavoitteet

Kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissuunta antaa erinomaiset valmiudet taloustieteen jatko-opintoihin.
Kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissuunnan osaamistavoitteet:
- opiskelija hallitsee hyvin ekonometriset, tilastolliset ja taloustieteessä käytettävät matemaattiset menetelmät sekä
- kykenee analysoimaan ja ratkaisemaan vaativia kvantitatiivisia ongelmia taloustieteessä.

Lisätiedot

Erikoistumissuunnan opiskelija suorittaa kvantitatiivisen taloustieteen opintokokonaisuuden ja lisäksi pääaineesta tietyt valinnaiset kurssit.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
Taloustieteen VTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
avaa kaikki

Kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissuunta

Syventävät opinnot 95 op
Pakollinen sivuaine: Kvantitatiivisen taloustieteen opintokokonaisuus 25 op
Valittava yhteensä 25 opintopistettä seuraavista opintojaksoista
MATE5356 Vektorilaskenta, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
SMAT5037 Optimointialgoritmit, 5 op
SMAT5023 Stokastiset prosessit, 5 op
SMAT5213 Variaatiolaskenta, 5 op
MATE5325 Topologian perusteet, 5 op
SMAT5060 Game Theory I, 5 ECTS
SMAT5301 Simulation, 5 ECTS
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet