Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talouspolitiikan erikoistumissuunta

Osaamistavoitteet

Talouspolitiikan erikoistumissuunta antaa valmiudet vaativiin asiantuntijatehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla.
Talouspolitiikan erikoistumissuunnan osaamistavoitteet:
- opiskelija hallitsee talouspolitiikan arvioinnin kannalta keskeiset taloustieteen teoriat,
- opiskelija osaa käyttää tilastollisia aineistoja ja empiirisiä menetelmiä arvioidessaan talouspolitiikkaa ja
- opiskelija tunnistaa talouspolitiikkaan vaikuttavat instituutiot ja niiden vaikutusmekanismit.

Lisätiedot

Erikoistumissuunnassa opiskelija suorittaa sivuaineena valtio-opin tai sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot sekä lisäksi pääaineesta tietyt valinnaiset kurssit.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Talouspolitiikan erikoistumissuunta

Pakollinen sivuaine 25 op
Valittava näistä toinen sivuaine
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet