Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysten välisen markkinoinnin erikoistumissuunta

Sisältö

Valtaosa kansantaloudessa tapahtuvasta kaupanteosta tapahtuu yritysten välisissä vaihdantasuhteissa ja verkostoissa. Merkittävä osa kansainvälisesti menestyneistä suomalaisyrityksistä toimii yritysmarkkinoilla. Verkottuneessa liiketoimintaympäristössä yksittäisen yrityksen kilpailukyky on vahvasti riippuvainen keskeisten liiketoimintasuhteiden ja näistä muodostuvien arvoverkkojen menestyksekkäästä johtamisesta. Tämä erikoistumissuunta perehdyttää opiskelijat yritysmarkkinoiden, liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen johtamiseen uusimman tutkimustiedon avulla sekä käytännön yritysesimerkkejä ja vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä hyödyntämällä. Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija 1) tuntee yritysten välisen markkinoinnin, liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen, sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden ja kaupan toimitusketjujen johtamisen tärkeimmät teoriat, 2) tuntee keskeiset B2B markkinoinnin johtamisen käytännön työkalut, sekä 3) osaa analysoida, yhdistellä ja hyödyntää näitä teorioita ja johtamistyökaluja innovatiivisesti liikkeenjohdollisten ongelmien ratkaisemisessa. Maisterintutkinnon suorittaminen tässä erikoistumissuunnassa antaa monipuoliset valmiudet toimia liikkeenjohdon johtamis- ja asiantuntijatehtävissä, erityisesti yritysten välistä kauppaa käyvien palvelu- ja teollisuusyritysten sekä kaupan alan yritysten palveluksessa. Opiskelija voi sijoittua esimerkiksi markkinointipäällikön/-johtajan myyntipäällikön/-johtajan, avainasiakaspäällikön/-johtajan, tai kehityspäällikön/-johtajan tehtäviin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
avaa kaikki

Yritysten välisen markkinoinnin erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 60 op
Sivuainesuositukset 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaine kootaan seuraavista opintojaksoista niin, että vähintään 25 op täyttyy: JO1, JO2, JO3, JO4, JO6 sekä JO13/KV16. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
Perus- ja aineopinnot, pakolliset opinnot 12–18 op
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijoilla LOG1/TM44 sekä MJO4 sisältyvät tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin, eikä niitä voi sisällyttää sivuaineen opintoihin. Muille opiskelijoille LOG1/TM44 on pakollinen sivuaineen opintojakso.
Perus- ja aineopinnot, valinnaiset opinnot 7–13 op
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijoille valinnaisten opintojen määrä on 13 op, muilla 7 op.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet