Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Innovaatioiden ja palveluliiketoiminnan erikoistumissuunta

Sisältö

Nopeasti muuttuvat ja monimutkaistuvat markkinat vaativat yrityksiltä jatkuvaa uudistumista ja kykyä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoita. Tämä vaatii asiakaslähtöistä, ennakoivaa ja yrittäjämäistä ajattelua, johon tämä erikoistumissuunta valmentaa. Useimmilla toimialoilla kilpailuedun luominen edellyttää palvelu- ja tietointensiivisten tarjoomien kehittämistä, erilaisten arvoverkostojen hyödyntämistä sekä asiakkaiden osallistamista. Siksi ne ovat tämän opintokokonaisuuden keskeisiä teemoja. Innovaatiot ja palveluliiketoiminta –erikoistumissuunnan suoritettuaan opiskelija 1) tuntee innovaatiojohtamisen, palvelulogiikan, arvonluonnin sekä tietointensiivisten palveluiden keskeiset teoriat ja tutkimusalueet, 2) hallitsee analyyttisen ja luovan liiketaloudellisen ajattelutavan, sekä 3) osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä haastavien liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen. Opintokokonaisuus antaa opiskelijoille valmiuksia kehittää ja johtaa innovatiivista ja tietointensiivistä liiketoimintaa, esimerkiksi markkinointijohtajan, tuote- tai liiketoiminnan kehittäjän, konsultin tai yrittäjän tehtävässä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
avaa kaikki

Innovaatioiden ja palveluliiketoiminnan erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 60 op
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaine kootaan seuraavista opintojaksoista niin, että vähintään 25 op täyttyy: JO1, JO2, JO3, JO4, JO6 sekä JO13/KV16. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen (25 op) ei kuulu pakollisia opintojaksoja, vaan sivuaine koostetaan opiskelijan oman valinnan mukaan ryhmälle "muut opiskelijat" avoimista kursseista.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet