Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Markkinointiviestinnän ja brändien erikoistumissuunta

Sisältö

Markkinointiviestintä ja brändit -erikoistumissuunnassa perehdytään markkinointiviestinnän ja kulutuskäyttäytymisen erityiskysymyksiin. Opinnot huomioivat jatkuvassa murroksessa olevan markkinointiviestinnän ja kuluttamisen kentän tarkastellen ilmiöitä myös digitaalisissa ympäristöissä. Opinnoissa käsitellään yrityksen tuotteisiin, hintaan, jakeluun ja markkinointiviestintään liittyvää päätöksentekoa sekä kulutuskäyttäytymistä. Markkinoivan yrityksen ja kuluttajan näkökulmat korostuvat opintosuuntauksessa vahvasti. Markkinointiviestintä ja brändit -erikoistumissuunnan suoritettuaan opiskelija 1) tuntee viestinnän ja kuluttajakäyttäytymisen tärkeimmät teoriat ja tutkimuksen, 2) hallitsee brändin rakentamisen, mainonnan ja muun markkinointiviestinnän käytännöt, sekä 3) ymmärtää kulutuksen ja median kulttuurisina ilmiöinä. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet markkinoinnin kilpailukeinojen johtamiseen, markkinointiviestinnän ja brändien johto- ja asiantuntijatehtäviin esimerkiksi brändipainotteisissa tavaroita tai palveluja tuottavissa yrityksissä, vähittäiskaupassa sekä mainostoimisto-, viestintätoimisto- ja markkinatutkimusyrityksissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
avaa kaikki

Markkinointiviestinnän ja brändien erikoistumissuunta

Pääaineopinnot 60 op
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus.
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaine kootaan seuraavista opintojaksoista niin, että vähintään 25 op täyttyy: JO1, JO2, JO3, JO4, JO6 sekä JO13/KV16. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä.
Taloussosiologian sivuaineopintokokonaisuus 25 op
Suoritettava pakolliset opintojaksot (7 op) ja vaihtoehtoisia opintojaksoja 18 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava 18 op.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Talousmaantiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op.
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM: Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla sivuaineen laajuuteen lasketaan TMY.
Valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet