Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta

Osaamistavoitteet

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan opiskelussa syvennetään opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä ajatellen sekä vaativia yrityksen talousjohdon tehtäviä (tilinpäätösinformaation tarjonta) että vaativia tilinpäätösten analysointi- ja tilintarkastustehtäviä (tilinpäätösinformaation kysyntä). Koulutus tukee ammatillisen pätevyyden kehittymisen ohella myös pro gradu -työskentelyä sekä mahdollisia jatko-opintoja. KTM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija tiedostaa teorian merkityksen tilinpäätösinformaatiossa ja tilintarkastuksessa ja pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön. KTM-tutkinto antaa valmiudet vaativiin yrityksen talousjohdon tehtäviin, joissa tuotetaan ja hyödynnetään tilinpäätösinformaatiota. KTM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa analysoida tilinpäätösinformaatiota syvällisesti ja monipuolisesti eri päätöksentekotilanteissa ja tilintarkastuksessa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
avaa kaikki

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.