Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teollisen markkinoinnin erikoistumissuunta

Osaamistavoitteet

Teollinen liiketoiminta on maamme kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi teknologiateollisuus vastaa 55 prosentista Suomen koko viennistä ja 80 prosentista Suomen koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Kilpailukyvyn säilyttämiksi pelkkä teknologiaosaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös markkinointi- ja myyntiosaamista. Globaalisti verkottuneessa liiketoimintaympäristössä yksittäisen yrityksen kilpailukyky on vahvasti riippuvainen keskeisten liiketoimintasuhteiden ja näistä muodostuvien arvoverkkojen menestyksekkäästä johtamisesta.

Teollisen markkinoinnin erikoistumissuunta perehdyttää opiskelijat teollisuuden yritysmarkkinoiden, liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen hallintaan uusimman tutkimustiedon avulla sekä käytännön yritysesimerkkejä että vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä hyödyntämällä. Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija 1) tuntee teollisuusyritysten välisen markkinoinnin, liiketoimintasuhteiden ja -verkostojen, sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden johtamisen tärkeimmät teoriat, 2) tuntee keskeiset B2B markkinoinnin johtamisen käytännön työkalut, sekä 3) osaa analysoida, yhdistellä ja hyödyntää näitä teorioita ja johtamistyökaluja innovatiivisesti liikkeenjohdollisten ongelmien ratkaisemisessa. Maisterintutkinnon suorittaminen tässä erikoistumissuunnassa antaa monipuoliset valmiudet toimia liikkeenjohdon johtamis- ja asiantuntijatehtävissä, erityisesti teollisuusyritysten palveluksessa. Opiskelija voi sijoittua esimerkiksi markkinointipäällikön/-johtajan myyntipäällikön/-johtajan, avainasiakaspäällikön/-johtajan, tai kehityspäällikön/-johtajan tehtäviin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
avaa kaikki

Teollisen markkinoinnin erikoistumissuunta

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.