Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tekniikan tohtori, TkT (240 op)

Osaamistavoitteet

Tohtorin tutkinnon suorittaneen tulee osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan,
siihen liittyviin tieteenaloihin ja yleiseen tieteenteoriaan, pystyä soveltamaan itsenäisesti ja kriittisesti
oman tutkimusalueen piirissä tieteellisen tutkimuksen menetelmiä, pystyä luomaan itsenäisesti uutta
tietoa sekä kyetä toimimaan työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja
kansainvälisessä yhteistyössä. Tohtorin tutkinnon suorittanut toimii eettisesti ja edistää tieteen
avoimuutta. Hän on verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Tieteellisen asiantuntijuuden
lisäksi hänellä on hyvät työelämävalmiudet.
Lisäksi kullakin tohtoriohjelmalla on tohtoriohjelmakohtaiset osaamistavoitteet.

Sisältö

Jatko-opinnot 60 op sekä väitöskirjatutkimus ja sen julkinen puolustaminen väitöstilaisuudessa
180 op.

Tohtorikoulutusta suoritetaan kuuluen tohtoriohjelmaan, joista TkT -tutkinnon voi suorittaa Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelmassa (DPMLS) sekä Matemaattistietoteknisessä tohtoriohjelmassa (MATTI).

Kaikki yliopiston tohtorikoulutettavat kuuluvat tiedekuntiensa tohtoriohjelmien kautta Turun yliopiston
tutkijakouluun. Kullakin tohtoriohjelmalla ovat tohtoriohjelmakohtaiset tutkinnon sisältöä tarkentavat
opetussuunnitelmat.

Edellytykset

Tekniikan tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön, joka on suorittanut
suomalaisessa korkeakoulussa soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, soveltuvan ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan vastaavan soveltuvan
tutkinnon.

Tieteellisiin jatko-opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla tiedekunta toteaa muutoin
olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. (Yliopistolaki 558/2009, 37 §).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.