Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE)

 

Suomen kielen ja kulttuurin opintoja voivat liittää tutkintoonsa ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai ovat kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen (eivät siis äidinkielen ja kirjallisuuden koetta) ja joilla on oikeus opiskella Turun yliopistossa.

 

Suomen kielen ja kulttuurin opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, ja opinnot koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op). Opintojen tai niiden osien suorittaminen edellyttää, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. 

 

Suomen kielen ja kulttuurin perusopintojen tavoitteena on suomen kielen taidon vahvistaminen ja hyvän kielentuntemuksen saavuttaminen. Perusopinnoissa opiskellaan teoreettisesti suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakennetta sekä perehdytään kielen kehitykseen ja vaihteluun. Opintokokonaisuudessa on myös kirjallisuuden opintoja, joissa tutustutaan Suomen kirjallisuuden historiaan. Perusopintojen opiskelija saa lisäksi perustiedot Suomen historiasta, yhteiskuntaelämästä ja kulttuurista. 

 

Suomen kielen ja kulttuurin aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittuja tietoja. Aineopintojen suorittaminen edellyttää perusopintojen hyvää hallintaa (katso lisätiedot kohdista P2.a ja P2.b). Aineopinnoissa keskitytään kehittämään sekä suullista että kirjallista viestintätaitoa ja syvennetään kielen teoreettista tuntemusta. Kielen teoreettisen tuntemuksen opintoihin kuuluu myös itsenäisen suppean tutkielman tekeminen. Kieliopintojen lisäksi aineopinnoissa on myös suomalaisen kulttuurin ja yhteiskuntatiedon kursseja, joista osan voi valita yliopiston muiden oppiaineiden tarjonnasta sopimuksen mukaan.

 

Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) kuuluu Kieli- ja käännöstieteiden laitokseen. Opetuksesta ja vastaanotoista ilmoitetaan lukukausien alussa oppiaineen ilmoitustauluissa sekä  www-sivuilla. Perusopinnoista loppumerkinnän antaa professori Tuomas Huumo ja aineopinnoista professori Marja-Liisa Helasvuo.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet