Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.

Suomi ja sen sukukielet on oppiaine, jota voi pääaineena opiskella kahdella eri linjalla: suomen kielen linjalla ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalla. Opiskelija valitsee linjan joko pääaineen tai sivuaineen valintakokeessa. Siirtyminen linjalta toiselle on mahdollista perusopintojen tai HuK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Linjan vaihtaminen HuK-tutkinnon jälkeen edellyttää, että tutkintoon kuuluvat molempien linjojen aineopinnot. Linjan vaihtaminen perusopintojen jälkeen edellyttää, että a) aloituslinjan perusopintokokonaisuus on suoritettu ja b) eroavat kurssit suoritetaan osana uuden linjan aineopintojen valinnaisia opintoja. Tarkemmat ohjeet linjanvaihdosta oppiaineen www-sivulla.

 

Suomen ja sen sukukielten oppiaine tarjoaa myös seuraavat sivuaineet tai opintokokonaisuudet:

- Unkarin kieli ja kulttuuri (perus- ja aineopinnot)
- Viron kieli ja kulttuuri (perus- ja aineopinnot)
- Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) (perus- ja aineopinnot)
- suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma (ei äidinkielisille, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneille suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoille)
- kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot (11 - 15 op)

 

Lisäksi suomen ja sen sukukielten oppiaine järjestää kirjallisen viestinnän kurssin humanistisen tiedekunnan opiskelijoille (pakolliset kieliopinnot, 3 op).

 

LINJAN VAIHTO OPPIAINEEN SISÄLLÄ

Siirtyminen oppiaineen linjalta toiselle on mahdollista perusopintojen tai HuK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Vaihtomahdollisuus on sekä pää- että sivuaineopiskelijoilla. Linjan vaihtaminen HuK-tutkinnon jälkeen edellyttää, että tutkintoon kuuluvat molempien linjojen aineopinnot (ks. linjojen ristiinopiskelu). Linjan vaihtaminen perusopintojen jälkeen edellyttää, että a) aloituslinjan perusopintokokonaisuus on suoritettu vähintään arvosanalla 3/5 ja rekisteröity ja b) eroavat kurssit suoritetaan osana uuden linjan aineopintojen valinnaisia opintoja. Suomen kielestä suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalle vaihtava suorittaa siten aineopintojen valinnaisiin  

- fonetiikan perusteet (2 op)

- unkarin peruskurssin (4 op)

- yleisen kielitieteen peruskurssin (2 op).

Vastaavasti suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalta suomen kielen linjalle siirtyvä suorittaa suomen kielen valinnaisiin aineopintoihin

- sananmuodostuksen (3 op)

- kirjoittamisen (3 op)

- tekstianalyysin (4 op).

Päätöksiä linjan vaihdosta tehdään kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja tammikuun alussa. Vaihtoa anotaan linjojen toimistoista saatavalla lomakkeella, joka toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna touko- tai joulukuun loppuun mennessä toimistoon sille linjalle, jolle vaihtoa haetaan. Toimistosta ilmoitetaan opiskelijalle hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

 

LINJOJEN RISTIINOPISKELU

Suomen ja sen sukukielten pääaineoikeuden suomen kielen linjan saaneilla on oikeus opiskella suomalais-ugrilaista kielentutkimusta ja päinvastoin, kun alkuperäisen linjan perusopinnot on suoritettu. Näin ollen oppiaineeseen hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua sivuaineen valintakokeeseen voidakseen opiskella toisella linjalla. Ennen toisen linjan aineopintojen aloittamista on opiskelijan kuitenkin ilmoitettava asiasta ao. linjan toimistoon.

Opiskelijalla on siten mahdollisuus yhdistää molempien linjojen opintoja samaan pääainepainotteiseen HuK-tutkintoon tai maisteritutkintoon. HuK-tutkintoon voivat sisältyä toisen linjan perusopinnot ja molempien linjojen aineopinnot; lisäksi tarvitaan yksi sivuaine. Maisterintutkinnossa linjojen opinnot voi yhdistää tekemällä laajat pääaineen syventävät opinnot, joiden valinnaisissa opinnoissa on toisen linjan kursseja.

 

Suomen kielen aineopinnot (35 op) suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan opiskelijoille:

Kirjoittaminen (3 op)

Kieliopin syventävä kurssi (4 op)

Tekstinhuolto (3 op)

Alueellisen ja sosiaalisen vaihtelun täydennys (2 op)

Tilanteinen vaihtelu ja keskusteluntutkimus (3 op)

Valinnaiset opinnot (15 op)

Tieteellinen kirjoittaminen sivuaineopiskelijoille (2 op)

Tieteellinen essee (3 op)

 

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen aineopinnot (35 op) suomen kielen linjan opiskelijoille:

Fennougristiikan opintojen johdantokurssi (4 op)

Unkarin peruskurssi (4 op)

Fonetiikan perusteet (2 op)

Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys (2 op)

Unkarin kielen historia (2 op)

Unkarin jatkokurssi (4 op)

Saamen kieli (4 op)

Valinnaisia opintoja (5 op)

Yleisen kielitieteen perusteet (2 op)

Seminaari (6 op)

 

YHTEYSTIEDOT

Suomen ja sen sukukielten oppiaine kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.
Postiosoite: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Juslenia, Henrikinkatu 2, 3. kerros

 

SUOMEN KIELEN LINJA
Postiosoite: Suomen kieli, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite (toimisto): Fennicum, Henrikinkatu 3, vasen siipi, 1. kerros

Ks. opetusohjelmat ja linjan tarkempi esittely: Suomi ja sen sukukielet, suomen kieli

 

SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN LINJA
Postiosoite: Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Fennicum, Henrikinkatu 3, oikea siipi, 2. kerros

Ks. opetusohjelmat ja linjan tarkempi esittely: Suomi ja sen sukukielet, suomalais-ugrilainen kielentutkimus

 

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet