Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia

TALOUSSOSIOLOGIA  

Taloussosiologia tutkii taloutta ja taloudellisia ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta. Taloussosiologiassa ollaan kiinnostuneita sosiaalisten suhteiden merkityksestä taloudessa.

Taloussosiologian opintojen kautta opiskelija perehtyy erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin. Opiskelija oppii tarkastelemaan taloudellisia ilmiöitä sosiaalisesta perspektiivistä, osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia.

Taloussosiologian opetus on keskittynyt seuraaville aloille:

  • kulttuuri ja elämäntapa
  • kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen
  • matkailu ja vapaa-aika 
  • työelämä ja organisaatiot
  • yhteiskuntaluokat ja sosiaaliset verkostot 


Taloussosiologian oppiaine on osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta. Taloussosiologian voi kuitenkin valita pääaineeksi sekä kauppakorkeakoulussa (KTK/KTM, mukaan lukien Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) että yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa (VTM).

Ammatilliset valmiudet

Laaja-alaisuutensa ansiosta taloussosiologian opinnot antavat opiskelijalle hyvät edellytykset nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen. Valmistunut taloussosiologi osaa analysoida yhteiskunnallisia muutoksia ja yksilöiden käyttäytymistä sekä soveltaa tällaista tietoa työtehtävissään.
Taloussosiologeja toimii esimerkiksi tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä viestinnän, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä mm. kaupan, teollisuuden, pankkitoiminnan ja tutkimuksen aloilla. Lisäksi taloussosiologiaa opiskelleet sijoittuvat yleishyödyllisiin järjestöihin ja valtionhallinnossa asiantuntija- ja johtotehtäviin. Taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman yhdistäminen on menetelmäosaamisen ohella taloussosiologin vahvuus työmarkkinoilla.

Opetusohjelma

Taloussosiologian opetusohjelma julkaistaan syksyllä ja keväällä taloussosiologian internetsivuilla osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/taloussosiologia/

HOPS

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelija laatii HOPSin siirtyessään taloussosiologian pääaineopiskelijaksi. Opintojen eri vaiheissa HOPS-ohjausta annetaan opiskelijan tarpeiden mukaan.

Taloussosiologia sivuaineena

Laaja-alaisuutensa ansiosta taloussosiologian sivuaineopinnot täydentävät ja tukevat hyvin esimerkiksi (ltt) johtamisen ja organisoinnin, (ltt) markkinoinnin sekä sosiologian, kansantaloustieteen ja sosiaalipolitiikan opintoja.

Taloussosiologiaa sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat perus- ja aineopinnoista (opintojaksokohtaiset rajoitukset huomioiden) vähintään 25 op. Maisteritutkintoon sivuainetta suorittava opiskelija voi valita syventäviä opintoja vasta, kun on suorittanut 25 op perus- ja aineopintoja. TSY Johdatus taloussosiologiaan ja TS8 Taloussosiologian suuntauksia (jälkimmäinen lukuvuodesta 2012–2013 lähtien) ovat kaikille sivuaineopiskelijoille pakollisia.

Taloussosiologian pääaineopiskelijaksi hakeutuminen, VTM-tutkinto

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa taloussosiologian voi valita pääaineeksi maisteritutkintovaiheessa. VTK-tutkinnon suorittaneet opiskelijat, joilla on vähintään 25 opintopistettä taloussosiologian opintoja, voivat hakemuksesta vaihtaa VTM-tutkinnon pääaineeksi taloussosiologian. Opiskelijoita otetaan rajattu määrä ja valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.

Taloussosiologia tarjoaa VTK-tutkinnon suorittaneille myös väylän hakeutua suorittamaan KTM-tutkintoa Turun kauppakorkeakoulun Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaan. Lisätietoja maisteriohjelman koordinaattorilta tai ohjelman internetsivuilta.

Vahva suositus on, että taloussosiologian pääaineopintoja suunnittelevat sisällyttävät VTK-tutkintoonsa kansantaloustieteen kurssit mikrotalouden ja makrotalouden perusteista.

Kansainväliset opinnot ja opiskelijavaihto

Taloussosiologian pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa. Lisätietoja kv. palveluista, kansainvälistä opiskelua koskevilta internet-sivuilta ja oppiaineen henkilökunnalta.

Taloussosiologian jatko-opinnot

Taloussosiologia on yhteiskuntatiede, jonka teoriat ja menetelmät ovat yhteydessä ja vaikuttavat myös muiden yhteiskuntatieteiden kehityssuuntauksiin. Taloussosiologian opiskelun tarkoituksena on syventää opiskelijan ymmärrystä taloudellisesta toiminnasta sekä johdattaa opiskelija näkemään taloudelliset ilmiöt sosiaalisesta näkökulmasta, osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia.
Jatko-opintoja suunnittelevan tulee keskustella professori Pekka Räsäsen (pekka.rasanen(a)utu.fi) kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Opinto-oppaasta ja tiedekunnan internetsivuilta löytyvät tiedot jatko-opintojen aloittamisen yleisistä edellytyksistä, jatko-opiskelijaksi hakemisesta ja jatko-opintojen opintojaksoista.


Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot