Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopinnot 120 op

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kolmella pääaineella - kulttuuriperinnön tutkimuksella, maisemantutkimuksella, digitaalisella kulttuurilla - ovat yhteiset maisteriopinnot. Maisteriopinnot suoritetaan eri oppiaineet integroivassa monitieteisessä muodossa, ja opiskelijat pätevöityvät laaja-alaisesti kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tehtäviin. Suoritettuaan maisteriopinnot opiskelija valmistuu filosofian maisteriksi.

Maisteriopinnot on rakennettu niin, että niihin sisältyy projektimuotoista, opitun tiedon soveltamiseen tähtäävää työskentelyä. Projektityöskentely nivoutuu yhteen seminaarin ja pro gradu -tutkielman kanssa. Erityistapauksissa tutkielma voi olla soveltava työ, johon liittyy teoreettinen osuus. Jatko-opintoja suunnittelevalle suositellaan normaalin noin sadan sivun pituisen opinnäytteen tekemistä, jotta jatko-opintokelpoisuus voidaan arvioida. Yhteistyötahojen kanssa toteutettavan projektityöskentelyn kautta maisteriopintoihin ja erityisesti opinnäytteeseen saadaan monitieteisyyttä, tiimityöskentelyä sekä läheinen yhteys työelämään.

Maisteriopinnot suoritetaan kahdessa vuodessa. Maisteriopinnot tarjoavat joustavan mahdollisuuden liittää ulkomailla suoritettuja opintojaksoja osaksi tutkintoa, ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), viimeistään kun he ilmoittautuvat tutkimusseminaariin.

Maisteriopinnot ovat jatkoa sekä sisällöllisesti että muodollisesti humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa suoritettuihin kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opintoihin, joissa oppiaineiden opetussisällöt on laadittu toisiaan tukeviksi ja täydentäviksi.

Maisteriopintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne koostuvat 80 opintopisteen laajuisista syventävistä opinnoista ja 40 opintopisteen laajuisista muista opinnoista.

http://hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.