Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kotimainen kirjallisuus

Kotimaisen kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat suomalaiseen kaunokirjallisuuteen, sen historiaan, erilaisiin osailmiöihin ja asemaan maailmankirjallisuudessa sekä kirjallisuudentutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin perusteisiin.

Kirjallisuus ymmärretään kultturisena tuotteena, jolla on sekä omat säännönmukaisuutensa että monipuoliset suhteet muihin kulttuurin muotoihin. Opiskelun tavoitteena on oppia ymmärtämään ja kriittisesti analysoimaan kirjallisuudentutkimuksen tapaa tuottaa tietoa sekä antaa opiskelijalle valmiudet omatoimiseen tiedonhankintaan ja itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn sekä uuden tiedon kriittiseen välittämiseen edelleen.

Sivuaineiksi kotimaiselle kirjallisuudelle sopivat suomen kielen lisäksi taiteiden tutkimuksen aineryhmän muut oppiaineet taidehistoria, yleinen kirjallisuustiede, mediatutkimus, naistutkimus ja musiikkitiede. Myös kulttuurihistoria ja folkloristiikka ovat sopivia sivuaineita.

 

OPISKELUOHJEITA

Kotimaisen kirjallisuuden järjestämän opetuksen ajoista ja paikoista tiedotetaan oppiaineen ilmoitustaululla Sirkkalassa ja oppiaineen kotisivulla osoitteessa http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/kotimainenkirjallisuus.

Opintojen suunnittelun avuksi kaikki pääaineopiskelijat laativat opettajatuutorin ohjauksessa ensimmäisen kevätlukukauden alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka toteutumista seurataan myöhempinä vuosina. Maisterivaiheen HOPS laaditaan syventävistä opinnoista vastaavan professorin kanssa kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen. Opintosuunnitelmalomakkeet löytyvät tiedekunnan www-sivulta.

Osa tutkintovaatimusten opintojaksoista suoritetaan harjoituskursseina ja seminaareina, joihin on ilmoittauduttava ennakolta (joihinkin seminaareihin jo edellisen lukukauden lopulla) ilmoitustaululle tuleviin listoihin. Pakollisten kurssien lisäksi järjestetään valinnaisia luentoja ja kursseja, joita kannattaa valita oman kiinnostuksensa mukaan, koska ne vaihtelevat vuosittain.

Kaikki perusopintojen opintojaksot, joita ei suoriteta luentosarjoina tai harjoituskursseina, tentitään laitostenttipäivinä. Vastaavasti aineopintojen ja syventävien opintojen kaikki kirjalliset tentit suoritetaan tiedekuntatenteissä. Tenttien vastaanottajat ja tenttimisjärjestykseen liittyvät määräykset löytyvät opintojaksokuvausten yhteydestä.

Aineopintojen kirjallisten tenttien suorittamisen edellytyksenä on, että perusopinnot on suoritettu kokonaan hyvin tiedoin. Syventävien opintojen tutkimusseminaarin aloittaminen ja kirjatenttien suorittaminen edellyttää, että aineopinnot ovat valmiit hyvin tiedoin ja kandidaatintutkinto on suoritettu.

Laitos- ja tiedekuntatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä joko NettiOpsun kautta tai toimittamalla humanistisen tiedekunnan ilmoittautumiskuori oppiaineen toimistoon. Tentti-ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä toimistoon viimeistään tenttiviikon maanantaina.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pedagogisiin opintoihin hakevilla täytyy olla suoritettuna kirjallisuus- ja kieliaineessa perusopinnot hyvin tiedoin.

Kotimaisen kirjallisuuden henkilökunnasta ks. oppiaineen kotisivua osoitteessa  http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kotimainenkirjallisuus/oppiaine/henkilokunta/Sivut/home.aspx

 

 

 


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.