Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Museologia

Museologia antaa teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöä säilyttävissä, tulkitsevissa ja esittävissä instituutioissa tehtävälle työlle. Museologian erikoiskohteena on aineellinen kulttuuri, sen arvonmuodostamisprosessi ja sen seuraukset. Se tarkastelee, millaiset arvot johtavat tietyn aineellisen kulttuurin osa-alueen tiedostamiseen, esiin nostamiseen, vaalimiseen ja suojeluun, ja mikä ohjaa tähän liittyviä valintaprosesseja.  Museologia tarkastelee myös, miten yhteisöt kommunikoivat ja muistavat aineellisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön avulla ja kautta. Näitä prosesseja ja niihin liittyviä merkityksiä käsitellään myös historiallisesta näkökulmasta. Opiskelussa pyritään läheiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen museoiden ja muiden yhteisöllisten toimijoiden kanssa. Teorian ja käytäntö kohtaavat ja näiden välillä pyritään hedelmällisiin ongelmanratkaisutilanteisiin.

Turussa museologian perusopinnot (25 op) tuotetaan Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä. Porissa museologian perusopinnot taas kuuluvat kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelmaan. Aineopintojen (35 op) opetuksen tuottaa Turun yliopiston Turun yksikkö.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat perusopintojen opiskelijakiintiönsä (15 ja 6). Museologian kurssisuoritukset kirjataan kurssikohtaisesti joko Ty:n tai ÅA:n opinnoiksi. Siksi opinnot vaativat JOO-sopimuksen. Myös enintään kolme jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella, mutta Åbo Akademille kirjattavat kurssit ovat jatko- ja täydennysopiskelijoille maksullisia erillisopintoja. Museoliiton Verso-verkkokurssin suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina.

Tarkemmat tiedot museologian valintakokeesta, opetuksesta, tenttikirjallisuudesta ja opintosuoritusten arvioinnista löytyvät oppiaineen kotisivuilta (http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/museologia/).

 

 

 


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.