Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanja

ESPANJA

 

Espanjan opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle erinomainen espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito, teoreettiset tiedot kielen rakenteesta sekä espanjankielisten maiden kulttuurin perustuntemus, jotka antavat valmiudet espanjan opettajan, kääntäjän, kansainvälisessä ympäristössä toimivien asiantuntijoiden ja kieliasiantuntijan tehtävissä toimimiseen.

Oppiaineessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, espanjan kielen linja ja espanjan kääntämisen linja, joihin opiskelijat voivat hakeutua perusopintojen suorittamisen jälkeen.

Espanjan kielen ja espanjan kääntämisen linjojen opintokokonaisuudet koostuvat eri osa-alueista, joilla on omat pakolliset ja valinnaiset opintojaksonsa. Pakolliset opintojaksot on merkitty kirjaimella P. Perusopinnot painottavat kielitaidon kehittämistä. Aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa painotetaan nykykielen eri aspekteja ja otetaan huomioon tulevien opettajien, kääntäjien, kielentutkijoiden ja kieliasiantuntijoiden tarpeet.

Espanjan kielen linjalla opiskelija saavuttaa opinnoissaan espanjan nykykielen erinomaisen tuntemuksen niin teoreettisesta kuin käytännön näkökulmasta, jota hän voi hyödyntää monissa eri ammattikuvissa. Kääntämisen linja puolestaan antaa opiskelijalle valmiudet toimia kansainvälisen viestinnän tehtävissä, joissa tarvitaan korkeatasoista kieli- ja käännöstaitoa. Äidinkielen ilmaisukeinojen tuntemus sekä kyky käyttää niitä suullisesti ja kirjallisesti eri viestintätilanteissa kuuluvat myös kääntämisen opintoihin. Koulutuksen kieliparina on espanja ja suomi.

Sekä espanjan kielen että espanjan kääntämisen linjan perusopinnot on  mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Aineopinnot ja syventävät opinnot on mahdollista suorittaa kahden lukuvuoden aikana. Lukuvuoden alussa järjestetään tiedotustilaisuus, jossa annetaan opintoihin ja tentteihin liittyviä yleisiä ohjeita. Voidakseen jatkaa ylemmän tason opintoihin opiskelijan on saatava edeltävästä opintokokonaisuudesta vähintään arvosana 3.

Molempien linjojen opiskelijoilta edellytetään espanjan kielen taidon lisäksi myös erinomaista suomen kielen taitoa, koska osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

 

Linjan valinta

Perusopintojen jälkeen opinnot eriytyvät kielen ja kääntämisen linjalle. Sekä pää- että sivuaineopiskelijoiden pitää perusopintojen päätyttyä hakeutua jommallekummalle linjalle. Linjan valinta tehdään kirjallisena täyttämällä ao. lomake ja palauttamalla se oppiaineiden toimistoon (Rosetta, 2. krs, huone 204). Linjan valinnan lomake löytyy oppiaineen intrasivuilta.

Linjan valinnan jälkeen opiskelija suorittaa aineopinnot ja syventävät opinnot valitsemallaan linjalla opinto-oppaan vaatimusten mukaisesti.

Opiskelija voi aloittaa joidenkin aineopintojen kurssien suorittamisen haluamallaan linjalla jo ennen virallista linjan valintaa. Perusopinnot on kuitenkin syytä suorittaa valmiiksi mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena ja hakea niistä kokonaisuusmerkintä.

 

Linjan vaihto

Linjan vaihto aineopintojen tai syventävien opintojen vaiheessa on myös mahdollista. Linjan vaihtoa haetaan lomakkeella, joka löytyy oppiaineen nettisivuilta.  Linjan vaihtamisen jälkeen keskeneräiset kokonaisuudet suoritetaan loppuun uuden linjan vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa aiempia opintoja pitää täydentää uuden linjan vaatimusten mukaisesti, esim. kääntämisen linjalla käännöskursseilla.

 

Suomen kielen opinnot         

Kääntämisen ja tulkkauksen pääaineopiskelijat suo­ri­ttavat osana HuK-tutkintoa 15 ja sivuaineen opiskelijat 11 opinto­pisteen laajuiset suomen kie­len opi­nnot. Tar­kem­mat tiedot suo­men kie­len opetuksesta on annettu tässä oppaassa otsikon Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot alla.

 

Pedagogiset opinnot

Espanjan kielen linjan pääaineopiskelijat voivat hakea opettajan pedagogisiin opintoihin, pääsääntöisesti suoritettuaan 50 opintopistettä pääaineopintoja.

Myös espanjan kääntämisen linjan pääaineopiskelijat voivat halutessaan hakea pedagogisiin opintoihin; pääaineen 50 opintopisteen suorittamisen lisäksi heillä pitää olla suoritusmerkintä seuraavista espanjan kielen linjan opintojaksoista:

ESKI0317 A1. Keskustelu- ja ainekirjoitusharjoitukset, 2 op
ESKI0648 A4. Espanjan kielen historia, 2 op
ESKI1042 A6. Deskriptiivinen kielioppi, 2 op

 

Kuulustelumääräyksiä

Luento- ja harjoituskurssien tentit pidetään kurssin jälkeen periodin viimeisillä viikoilla. Vapauttavat kielitaitokokeet järjestetään syyslukukauden alussa. Kirjatenttejä voi suorittaa laitostenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tentteihin vastataan espanjaksi, mikäli toisin ei ilmoiteta. Jos opiskelija hylätään kuulustelussa kolmesti peräkkäin, hänen on osallistuttava toistamiseen kyseiselle kurssille.

Lukukausittain järjestettävästä opetuksesta saa tarkemmat tiedot opetusohjelmasta, joka julkaistaan oppiaineen www-sivuilla. Kirjalistat ovat saatavilla espanjan ilmoitustaululta ja oppiaineen intrasivuilta.

 

HENKILÖKUNTA

Osoite: Fennicum, Henrikinkatu 3, 20014 Turun yliopisto.

www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/espanja/

 

Professori:
Bartens
, Angela, FT, dosentti. Puh. 333 6308, s-posti angela.bartens@utu.fi.

 

Lehtorit:

Berber, Diana, Ph.D. in Translation and Intercultural Studies. Puh. 333 8708, s-posti diaber@utu.fi. 


Toijala
, Timo, FL. Puh. 333 5354, s-posti timo.toijala@utu.fi.

 

Yliopisto-opettaja
Pelttari
, Sanna KTM, FL. Puh. 333 6043, s-posti sanna.pelttari@utu.fi.

 

Oppiaineen toimistosihteeri:
Österlund
, Maija, FM, huone 204, Rosetta 2. krs. Puh. 333 5351, s-posti maija.osterlund@utu.fi. Vastaanotto ma–pe 10–11.30


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen