Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Italia

ITALIA

 

Yleistä

Oppiaine kouluttaa italian kielen asiantuntijoita kansallisen ja kansainvälisen työelämän palvelukseen: kääntäjiksi, opettajiksi ja kieliviestijöiksi eri tehtäviin. Koulutus tarjoaa pohjan myös tutkijan uraa suunnittelevalle.

 

Opinnoissa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa. Molemmille linjoille pitkälti yhteiset perus­opinnot suoritettuaan opiskelija jatkaa opintojaan joko kulttuuripainotteisella kielen ja kulttuurin linjalla tai kääntämisen linjalla. Linja valitaan ensimmäisen opiske­luvuoden päättyessä.

 

Kielen ja kulttuurin linjan opinnot tarjoavat hyvän kielitaidon ja yleissivistävän pohjan esim. matkailun, kaupan ja hallinnon tehtäviin. Opettajan uraa suunnitteleva hakeutuu opettajankoulutukseen tiedekunnan verkkosivuilla esitetyllä tavalla.

 

Kääntämisen linjan opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelija korkeata­soista kieli- ja käännösviestintätaitoa vaativiin tehtäviin.

 

Opintokokonaisuudet

Italiassa voi suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet: perusopinnot 25 op; aineopin­not (kielen ja kulttuurin sekä kääntämisen linja): pääaine 45 op, sivuaine 35 op; syven­tävät opinnot (kielen ja kulttuurin sekä kääntämisen linja): pääaine 80 op, sivuaine 60 op.

 

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

 

Opintojaksot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhtey­dessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tent­teinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

 

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pää­aineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville, Pkk:llä merkityt kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille ja Pk:lla kääntämisen linjalle suuntautuville. Muilta osin opintojaksot valitaan opintokokonaisuudet muodostavien moduulien (esim. I Kielitieto) ja niihin sisältyvien jaksojen (esim. Kielioppi I) yhteydessä ilmaistulla tavalla.  

Opintokokonaisuuden loppumerkintä

Jokaisesta suoritetusta opintokokonaisuudesta haetaan erikseen kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta tai intrasivuilta saatavalla lomakkeella.

 

Linjan valinta

Perusopintojen jälkeen opinnot eriytyvät kielen ja kulttuurin ja kääntämisen linjalle. Sekä pää- että sivuaineopiskelijoiden pitää perusopintojen päätyttyä hakeutua jommallekummalle linjalle. Linjan valinta tehdään kirjallisena täyttämällä ao. lomake ja palauttamalla se oppiaineiden toimistoon (Rosetta, 2. krs, huone 204). Linjan valinnan lomake löytyy oppiaineen intrasivuilta.

Linjan valinnan jälkeen opiskelija suorittaa aineopinnot ja syventävät opinnot valitsemallaan linjalla opinto-oppaan vaatimusten mukaisesti.

Opiskelija voi aloittaa joidenkin aineopintojen kurssien suorittamisen haluamallaan linjalla jo ennen virallista linjan valintaa. Perusopinnot on kuitenkin syytä suorittaa valmiiksi mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena ja hakea niistä kokonaisuusmerkintä.

 

Linjan vaihto

Linjan vaihto aine- tai syventävien opintojen vaiheessa on myös mahdollista. Linjanvaihtoa haetaan lomakkeella, joka löytyy oppiaineen intrasivuilta.  Linjan vaihtamisen jälkeen keskeneräiset kokonaisuudet suoritetaan loppuun uuden linjan vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa aiempia opintoja pitää täydentää uuden linjan vaatimusten mukaisesti, esim. kääntämisen linjalla käännöskursseilla.

 

HENKILÖKUNTA

Osoite: Fennicum, Henrikinkatu 3, 20014 Turun yliopisto
www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/italia

Professori:

Luigi G. de Anna, dott. in Lettere, FT. Puh. 333 5355, s-posti deanna@utu.fi

 

Ylimääräinen lehtori:

Rosella Perugi, dott.ssa in Lingue. Puh. 333 6318, s-posti rosella.perugi@utu.fi

 

Yliopisto-opettaja:

Paula Viljanen, FM. Puh. 333 6309, s-posti pauvil@utu.fi

 

Dosentti:

Maurizio Viezzi, Prof. associato, SSLMIT, Università degli Studi di Trieste, s-posti mviezzi@units.it

 

Sivutoiminen tuntiopettaja:

Melissa Garavini, dott.ssa in Traduzione settoriale e per l'editoria. Puh. 333 5032, s-posti megara@utu.fi. Tavattavissa opetuksen yhteydessä.

 

Toimistosihteeri:

Maija Österlund, FM, huone 204, Rosetta 2. krs. Puh. 333 5351, s-posti maija.osterlund@utu.fi. Vastaanotto ma- pe 10-11.30.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen