Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Italia, italian kääntäminen

ITALIA, ITALIAN KÄÄNTÄMINEN


Kääntämisen linjan opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelija korkeata­soista kieli- ja käännösviestintätaitoa vaativiin tehtäviin.

 

Edellytykset:

Opiskelu edellyttää suomen kielen hyvää hallintaa. Osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

 

Kääntämisen linjan opiskelijan on sisällytettävä tutkintoonsa Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot (pääaineopiskelija 15 op, sivuaineopiskelija 11 op).

 

Mikäli kääntämisen linjan valinnut aikoo hakea opettajan pedagogisiin opintoihin, hänen on suoritettava lisäopintoina kurssit Yhteiskunta ja kulttuuri II, Historia II ja Kirjallisuus II.

 

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään hyvät tiedot voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään hyvät tiedot voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

 

Opintojaksot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhtey­dessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tent­teinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

 

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pää­aineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville, Pkk:llä merkityt kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille ja Pk:lla kääntämisen linjalle suuntautuville. Muilta osin opintojaksot valitaan opintokokonaisuudet muodostavien moduulien (esim. I Kielitieto) ja niihin sisältyvien jaksojen (esim. Kielioppi I) yhteydessä ilmaistulla tavalla. Selventäviä ohjeita ja esimerkkejä opintolinjojen edellyttämistä valinnoista annetaan oppiaineen www-sivulla.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen