Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Italia, Italian kieli ja kulttuuri

ITALIA, ITALIAN KIELI JA KULTTUURI


Kielen ja kulttuurin linjan opinnot tarjoavat hyvän kielitaidon ja yleissivistävän pohjan esim. matkailun, kaupan ja hallinnon tehtäviin. Opettajan uraa suunnitteleva hakeutuu opettajankoulutukseen opinto-oppaassa erikseen esitetyllä tavalla suoritettuaan pääaineen opintoja 50 opintopisteen verran.

 

Edellytykset

Opiskelu edellyttää suomen kielen hyvää hallintaa. Osa opetuksesta annetaan suomen kielellä.

 

Kielen ja kulttuurin linjan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Suomen kielen rakenne -kurssi ennen aineopintojen loppumerkinnän hakemista.

 

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään hyvät tiedot voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään hyvät tiedot voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

 

Opintojaksot

Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Opintojaksojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilö, toteutustavat sekä opetuksen suunniteltu ajankohta määritellään kunkin jakson kuvauksen yhtey­dessä. Syyslukukauden alussa oppiaineen www-sivulla ja ilmoitustaululla annetaan tarkat tiedot opetuksen ajankohdasta ja opetustiloista sekä tiedot kirjallisina tent­teinä, itsenäisinä harjoitustöinä tai esseinä suoritettavien opintojaksojen kirjallisuudesta.

 

Opintojakson nimen jäljessä olevalla P:llä (pakollinen) merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, Pp:lla merkityt pakollisia pää­aineenaan italiaa opiskelevalle, Ps:llä sivuaineenaan italiaa opiskeleville, Pkk:llä merkityt kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille ja Pk:lla kääntämisen linjalle suuntautuville. Muilta osin opintojaksot valitaan opintokokonaisuudet muodostavien moduulien (esim. I Kielitieto) ja niihin sisältyvien jaksojen (esim. Kielioppi I) yhteydessä ilmaistulla tavalla. Selventäviä ohjeita ja esimerkkejä opintolinjojen edellyttämistä valinnoista annetaan oppiaineen www-sivulla.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen