Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

KLASSILLISET KIELET JA ANTIIKIN KULTTUURI

 

 

KREIKKALAINEN FILOLOGIA

LATINALAINEN FILOLOGIA

KLASSILLINEN ARKEOLOGIA

 

 

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opinnoissa perehdytään monipuolisesti antiikin Kreikan ja Rooman henkiseen ja aineelliseen kulttuuriin, etenkin kreikan ja latinan kielten sekä näillä kielillä kirjoitetun kirjallisuuden välityksellä. Opetuksen konkreettisena tavoitteena on kyky kreikan ja/tai latinan hyvää hallintaa osoittaen lukea ja interpretoida tavallisia apuvälineitä käyttäen eriaikaisia ja eri genreihin kuuluvia kreikan- ja/tai latinankielisiä tekstejä, sekä antiikin­tutkimuksen eri lähteiden, menetelmien ja välineiden tuntemus ja hallinta. Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri kouluttaa antiikin maailmaan syvällisesti ja laaja-alaisesti perehtyneitä asiantuntijoita, jotka ymmärtävät länsimaisen kulttuurin perusrakenteita antiikin maailman kautta.

 

Opiskelija voi muodostaa tutkintonsa klassillisten kielten ja kulttuurin oppiaineista, joskin suositeltavaa on ottaa sivuaineeksi jokin humanistisen alan oppiaine. Hyviä sivuaineita ovat kielentutkimukseen liittyvät aineet (esim. yleinen kielitiede, romaaniset kielet), historia-aineet sekä taiteen- ja kulttuurintutkimuksen aineet (esim. kirjallisuustiede, arkeologia) tai esimerkiksi filosofia. Vastaavasti klassillisten kielten ja kulttuurin opinnot soveltuvat hyvin sivu­aineiksi kielten, historian ja eri taide- ja kulttuuriaineiden pääaineopiskelijoille. Kreikkalaisen tai latinalaisen filologian pääaineopiskelijat valitaan pääsykokeessa; muuten tiedekuntaan hyväksytyt voivat vapaasti valita kreikkalaisen filologian, latinalaisen filologian tai klassillisen arkeologian opintokokonaisuuksia sivuaineikseen ilmoittautumalla klassillisten kielten yliopisto-opettaja Minna Seppäselle.

 

Lukuvuoden aikana järjestettävät kurssit selviävät oppiaineen omasta syksyisin ilmestyvästä opiskelijan oppaasta, oppiaineen ilmoitustaululta ja oppiaineen kotisivuilta. Klassillisten kielten opiskelua koskevaa yleistä neuvontaa antaa oppiaineen koko henkilökunta. Syksyllä järjestetään erityisesti oppiaineen uusille opiskelijoille suunnattu opinto-ohjaustilaisuus, johon ovat tervetulleita lisäksi sivuaineopiskelijat ja myös vanhemmat opiskelijat. Tilaisuudessa opastetaan opiskelijoita mm. henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadintaan. Ensimmäisen vuoden kevään kuluessa kunkin uuden opiskelijan tulee käydä henkilökohtaisesti yliopisto-opettaja Minna Seppäsen luona keskustelemassa omasta opintosuunnitelmastaan. Aineopintojaan suorittavia auttaa opintojen suunnittelussa yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera. Syventävien opintojen aluksi jokainen opiskelija laatii yhdessä professorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa sovitaan pro gradu -tutkielman aihe, työn ohjaajat sekä suoritettavat optiot siten, että ne mahdollisimman hyvin tukevat tutkielman tekoa.

 

 

HENKILÖKUNTA

Käyntiosoite: Henrikinkatu 3, Fennicum III krs, 20014 Turun yliopisto.

Puh. 333 5342 (toimistosihteeri Kirsi Koch).www.hum.utu.fi/oppiaineet/klassiset

 

Klassillisten kielten tiedotuslista: kla-info@utu.fi (ylläpitäjä yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera)

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@utu.fi

 

Vaahtera, Jyri, FT. Antiikin kielten ja kulttuurin professori. Puh. 333 5335.

Vaahtera, Jaana, FT. Klassillisten kielten yliopisto-opettaja. Puh. 333 6247.

Seppänen, Minna, FM. Klassillisten kielten yliopisto-opettaja. Puh. 333 6246.

 

Tutkijat:

Hiekkalinna, Tiina, FM. Tutkija.

Kinnari, Inkeri, FT. Tutkija.

Knaapi, Kalle, FM. Tutkija.

Lampinen, Antti, FM. Tutkija.

Nyman, Martti, FT. Tutkija.

Rissanen, Veli-Matti, FM. Tuntiopettaja, tutkija.

Tikka, Reko, FM, tutkija.

Valve, Ilkka, FM. Tutkija.

Viljamaa, Toivo, FT. Emeritusprofessori.

 

Dosentit:

Helttula, Anne, FT. Latinalaisen filologian dosentti.

Kaimio, Jorma, FT. Rooman kirjallisuuden dosentti.

Karivieri, Arja, FT. Klassillisen arkeologian dosentti.

Leiwo, Martti, FT. Klassillisten kielten dosentti.

Nyman, Martti, FT. Yleisen kielitieteen ja klassillisen filologian dosentti.

Timonen, Asko, FT. Rooman historian dosentti.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen