Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli, saksalainen filologia

SAKSAN KIELI, SAKSALAINEN FILOLOGIA

 

Saksalaisen filologian linjan opetus ja tutkimus keskittyy seuraaviin ydinalueisiin: kielitieto (nykysaksan kielitieteellinen luonne; saksan kielen historialliset taustat ja kehityslinjat), kielitaito (puhutun ja kirjoitetun nykysaksan korkeatasoinen käytännön hallinta), saksankielisen kirjallisuuden laaja tuntemus, saksankielisten maiden kulttuuritietous sekä ammatilliset valmiudet (saksan kieltä, saksalaista kirjallisuutta ja kulttuuria koskeva tietotaito).

 

Aineopinnoissa on kolme erityisesti opettajiksi aikoville tarkoitettua kurssia, jotka antavat saksan kielen opettajalta vaadittavat korkeatasoiset kielelliset valmiudet ja saksankielisten maiden kulttuurin hyvän tuntemuksen. Opetusta kehitetään yhteistyössä opettajankoulutuksen kanssa. Näihin kursseihin kuuluvat A1.5 Kieliopin keskeisiä kysymyksiä, A1.6 Didaktiikka ja A2.5 Elokuvat saksanopetuksessa. Lisäksi opiskelija voi tehdä proseminaarityönsä saksan opettamiseen ja oppimiseen liittyvästä aiheesta. Muut kurssit antavat saksan kielen hallinnan ja kulttuurin tuntemuksen, joita tarvitaan yhteiskunnan, talouselämän ja viestinnän tehtävissä. Tällöin on usein hyvä hankkia myös näiden erikoisalojen tietoja, mikä opiskelijan tulee ottaa huomioon sivuainevalintoja tehdessään.

 

Proseminaarin yhteydessä kirjoitetaan kandidaatintutkielma, jonka perusteella suoritetaan kypsyyskoe humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa varten.

 

Aineenopettajakoulutukseen pyritään kevätlukukaudella järjestettävän soveltuvuuskokeen kautta. Aineenopettajan valinnassa huomioon otetaan soveltuvuuskokeessa saadut pisteet sekä aineenhallintapisteet. Tarkempia tietoja löytyy oppiaineen ilmoitustaululta.

 

HENKILÖKUNTA

Professori:

Keinästö, Kari, Dr. phil., saksan kielen professori. Puh. 333 5328, s-posti kari.keinasto@utu.fi

 

Dosentit:

Parry, Christoph, Dr. phil., saksankielisen kirjallisuuden dosentti, Vaasan yliopiston professori

Wagner, Doris, ks. lehtorit

 

Lehtorit / yliopisto-opettajat:

 

Heegen, Dina, M.A., DAAD-lehtori. Puh. 333 5329, s-posti dina.heegen@utu.fi

Männikkö, Anne, FL. Puh. 333 5332, s-posti anne.mannikko@utu.fi

Wagner, Doris, Dr. phil., FT, saksan kielen lehtori, germaanisen filologian dosentti. Puh. 333 5327, s-posti doris.wagner@utu.fi

Virtanen, Alexandra, M.A., ma. yliopisto-opettaja. Puh. 333 5333, s-posti alexandra.virtanen@utu.fi 

 

Tohtorikoulutettava:

Püschel, Satumaija, FM. Puh. 333 5333, s-posti bach@utu.fi

 

Kurssikuvauksien yhteydessä on käytetty mm. seuraavia lyhenteitä:

P pakollinen luento tai kurssi
V vapaavalinnainen luento tai kurssi


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen