Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus

SAKSAN KIELI, SAKSAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS

 

Tavoitteet

Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot tuottavat pätevyyden kansainvälisen viestinnän tehtä­viin, joissa tarvitaan korkeatasoista kieli-, käännös- ja tulkkaustaitoa sekä syvällistä kulttuu­rintuntemusta.

 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Tutkintoon kuuluvissa opinnoissa hankitaan saksankielisen viestinnän taidot, kulttuurienväli­sen viestinnän edellyttämä kulttuurintuntemus, perusvalmiudet kääntäjän työhön sekä kääntäjän työssä tarvittavat tiedonhankinta- ja tiedonhallintataidot. Lisäksi opinnot antavat hyvän äidinkielen ilmaisukeinojen tuntemuksen sekä valmiuden tieteelliseen työhön.

 

Filosofian maisterin tutkinto

Tutkintoon kuuluvat opinnot antavat valmiuden toimia käännösviestinnän ja kulttuurienväli­sen viestinnän asiantuntijana. Opinnoissa perehdytään käännösviestinnän asiantuntijalta edellytettäviin työ- ja työnhallintamenetelmiin, hankitaan kulttuurienvälisessä viestinnässä tarvittava syvällinen kulttuurintuntemus sekä erikoistutaan johonkin kääntämisen erityis­alueeseen tai tulkkaukseen. Opinnot antavat valmiudet tieteelliseen työskentelyyn ja jatko­koulutukseen kielten ja kansainvälisen viestinnän – erityisesti kääntämisen ja tulkkauksen – tutkimuksen alalla.

 

Opintojen täydentäminen aineenopettajan kelpoisuuden saavuttamiseksi

Saksan kielen kääntämisen ja tulkkauksen opintojen katsotaan vastaavan opetettavan aineen opintoja ja antavan yhdessä opettajan pedagogisten opintojen kanssa aineenopet­tajan kelpoisuuden. Kuitenkin mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnot syyslukukaudesta 2005 kevätlukukauteen 2010 voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti, opintoja on aineenopettajan kelpoisuuden saamiseksi täydennettävä seuraavilla opintosuorituksilla (yhteensä 12 opintopistettä):

A14. Saksan kulttuuri ja kirjallisuus, 6 op

A15. Saksan kielioppi, 6 op

 

Molemmat suoritukset kuuluvat aineopintojen valinnaisiin opintojaksoihin. Täydentämistä ei tarvita, jos opiskelija on suorittanut ennen vuoden 2005 tutkintojärjestelmäuudistusta voimassa olleen opintosuunnitelman mukaiset perusopinnot (20 ov).

 

Tarkempaa tietoa opetettavan aineen opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista tiedekunnan verkkosivulla julkaistavassa opinto-oppaassa: http://www.hum.utu.fi/opiskelu/oppaat/

 

 

HENKILÖKUNTA

Professori:

N.N.

 

Lehtorit:

Konttinen, Kalle, FL, lehtori. Puh. 333 8718, kalle.konttinen@utu.fi

Kretschmann, Birgit, 2. Staatsprüfung, lehtori. Puh. 333 8717, birgit.kretschmann@utu.fi

Laiho, Leena, FL, lehtori. Puh. 333 8720, leena.laiho@utu.fi

Lüecke, Bernd, FM, lehtori. Virkavapaalla 1.8.2012–31.12.2013. Sijaisuutta hoitaa Birgit Griese-Saarinen, FM. Puh. 02-333 8754, birgit.griese-saarinen@utu.fi

Torikka, Gerda, FM, Staatsprüfung, lehtori. Puh. 333 8719, gerda.torikka@utu.fi

 

Tuntiopettajat

Helin, Irmeli, FT. professori (emerita) Puh. 333 8728, irmeli.helin@utu.fi

Suutari, Eevastiina, FM. ehsuut@utu.fi

Savolainen, Marja, FL. marsav@utu.fi

 

Tohtorikoulutettavat:

Holopainen, Tiina, FM, 1.8.–31.12.2013, tiihol@utu.fi

Billhardt, Elina, FM, 1.1.–31.7.2014 febill@utu.fi


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen