Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineessa on kaksi linjaa: suomen kielen linja ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja. Opiskelija valitsee linjan joko pääaineen tai sivuaineen valintakokeessa. Siirtyminen linjalta toiselle on mahdollista perusopintojen tai HuK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tarkemmat ohjeet linjanvaihdosta ovat oppiaineen www-sivulla.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine tarjoaa myös seuraavat sivuaineet tai opintokokonaisuudet:

- Unkarin kieli ja kulttuuri (perus- ja aineopinnot)
- Viron kieli ja kulttuuri (perus- ja aineopinnot)
- Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) (perus- ja aineopinnot)
- suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma (ei äidinkielisille, kandidaatintutkinnon ulkomailla tai Suomessa suorittaneille suomen kielen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoille)
- kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot (11 - 15 op)

Lisäksi suomen kielen linja järjestää kirjallisen viestinnän kurssin humanistisen tiedekunnan opiskelijoille (pakolliset kieliopinnot, 3 op) sekä suomen kielen rakenteen kurssin kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille (pakolliset vapaat opinnot, 2 op).


Suomen kielen linjan opinnot edustavat suomen kieleen sovellettua kielitiedettä. Opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen, sanastoon, tekstuaalisiin ominaisuuksiin sekä kielen kehitykseen ja vaihteluun. Opinnot perehdyttävät myös kielen teoreettisen tarkastelun periaatteisiin, suomen kielen tutkimushistoriaan ja sukukieliin. Opinnoissa harjoitellaan itsenäistä tutkimustyötä, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimusaineistojen, -metodien ja lähdekirjallisuuden käyttöä.

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus eli fennougristiikka pyrkii antamaan kokonaiskuvan suomalais-ugrilaisesta kielikunnasta ja suomen kielen asemasta siinä. Se perehdyttää opiskelijat sukukieltemme rakenteeseen ja historiaan sekä niiden tutkimukseen. Kieliopinnot ovat yleensä toereettisia, joskin unkaria ja eräitä muitakin etäsukukieliä opiskellaan myös käytännön kielitaitoa silmällä pitäen. Varsinaisten kieliopintojen ohella perehdytään myös kielitieteen teoriaan ja metodiikkaan, jolloin etualalla on vertaileva kielitiede.

YHTEYSTIEDOT

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine kuuluu Kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.
Postiosoite: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, 20014 Turun yliopisto

Suomen kielen linja
Postiosoite: Suomen kieli, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Fennicum, Henrikinkatu 3, vasen siipi

Ks. tutkintovaatimukset ja linjan tarkempi esittely: Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus / suomen kieli

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja
Postiosoite: Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Fennicum, Henrikinkatu 3, oikea siipi

Ks. tutkintovaatimukset ja linjan tarkempi esittely: Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus / suomalais-ugrilainen kielentutkimus

 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen