Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Unkarin kieli ja kulttuuri

UNKARIN KIELI JA KULTTUURI

 

Unkarin kieli ja kulttuuri sopii sivu- ja tukiaineeksi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, Viron kielen ja kulttuurin, suomen kielen ja muiden kieliaineiden sekä kulttuuriaineiden, historian, kulttuurihistorian ja taiteentutkimuksen opiskelijoille.

 

Unkarin kielen ja kulttuurin opintojen laajuus on 60 op, ja ne koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op). Sekä perus- että aineopinnot jakautuvat kolmeen sisältökokonaisuuteen: kielitaito, kielitieto sekä Unkarin maa- ja kulttuuritietous.Unkarin alkeis- ja jatkokurssi ovat ohjelmassa joka lukuvuosi. Muut perus- ja aineopintojen kurssit järjestetään vähintään joka toinen vuosi. Näin ollen Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintoja ei kumpiakaan voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana, mikä opiskelijan on syytä ottaa huomioon opintoaikataulua laatiessaan.

 

Suomalais-ugrilaisessa kielentutkimuksessa ja Unkarin kielessä ja kulttuurissa on useita yhteisiä opintojaksoja. Mikäli opiskelijan aineyhdistelmään kuuluvat suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perus- ja aineopinnot, hän aloittaa Unkarin kielen ja kulttuurin sivuaineopintonsa suoraan aineopinnoista. Unkarin kielen ja kulttuurin aineopintojen laajuus on tällöin 45 op. Tarkemmat tiedot laajempien aineopintojen sisällöstä ks. kohta Unkarin kieli ja kulttuuri sivuaineena suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoille.

 

On erittäin suositeltavaa, että opiskelija viimeistään aineopintotasolla hakeutuu opiskelemaan Unkariin (esim. kesäkurssit, ERASMUS-stipendit). Mikäli tämä on opiskelijalle aivan mahdotonta, aineopintojen suorittamisesta on keskusteltava unkarin lehtorin kanssa. Unkarissa suoritetut kurssit korvaavat vastaavia kohtia perus- ja aineopinnoista.

 

KUULUSTELUMÄÄRÄYKSIÄ JA VASTAAVAT OPETTAJAT

Unkarin kielen ja kulttuurin osakohdat suoritetaan unkarin lehtorille, ellei kyseistä opintojaksoa luennoi dosentti tai tuntiopettaja. Unkarin kielen historia suoritetaan kuitenkin suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorille. Merkinnän Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittamisesta antaa samoin suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori. Ks. myös suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen kuulustelumääräyksiä.

 

HENKILÖKUNTA 

Postiosoite: Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, 20014 Turun yliopisto. 

Käyntiosoite: Fennicum, Henrikinkatu 3, 2. kerros. 

Telekopio: 333 5312.

Oppiaineen www-sivut: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/unkari/

 

Lehtori:

Varga, Judit, FL, unkarin kielen lehtori. Puh. 333 5301, s-posti judit.varga@utu.fi. Vastaanottoajat ks. oppiaineen www-sivut.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen