Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viron kieli ja kulttuuri

VIRON KIELI JA KULTTUURI

 

Viron kielen ja kulttuurin opinnot sopivat sivuaineeksi esim. suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, vieraiden kielten, historian, taiteentutkimuksen ja kulttuurihistorian opiskelijoille. Opinnot sopivat sivuaineeksi myös niille matemaattis-luonnontieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka pääaineopinnoissaan erikoistuvat Itämeren alueen kysymyksiin.

 

Viron kielen ja kulttuurin opintojen laajuus on 60 op, ja ne koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op).

 

Viron kielen ja kulttuurin opintojen pääpaino on hyvässä kielentuntemuksessa: tavoitteena on, että opiskelija pystyy lukemaan vironkielistä tekstiä, ymmärtämään vironkielistä puhetta ja ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti viron kielellä.

 

Viron kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee käytännön viroa ja ymmärtää virolaisen kulttuurin ja yhteiskunnan piirteitä. Perusopinnot rakentuvat seuraavista sisältökokonaisuuksista: kielentuntemus I, kielen käyttö I ja kulttuuri I.

 

Viron kielen ja kulttuurin aineopinnoissa opiskelijan tavoitteena on kehittyä monialaiseksi ja ‑puoliseksi Viron kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi. Opinnoissa syvennetään kielen muoto- ja lauserakenteiden hallintaa ja sanaston ja variaation tuntemusta. Kielitaitoa parannetaan harjoittelemalla viron kielen tuottamista ja ymmärtämistä muun muassa työelämän tarpeisiin. Viron kulttuurin tuntemusta syvennetään osa-alueittain. Opiskelijan on mahdollisuus sisällyttää opintokokonaisuuteensa myös Itämeren alueen erityiskursseja (BSRS-opintoja) ja Virossa opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Aineopinnot rakentuvat seuraavista sisältökokonaisuuksista: kielentuntemus II, kielen käyttö II, kulttuuri II ja valinnaiset opinnot.

 

Viron kieli ja kulttuuri kuuluu Kieli- ja käännöstieteen laitokseen. Opetuksesta ja vastaanotoista ilmoitetaan Viron kielen ja kulttuurin kotisivuilla. Opintojaksoista vastaava opettaja on viron kielen lehtori Eve Mikone, lisäksi joka lukuvuosi pyritään saamaan virolainen tuntiopettaja pitämään periodisena jokin opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen kurssi. Perusopinnoista vastaa ja antaa loppumerkinnän professori Tuomas Huumo ja aineopinnoista professori Marja-Liisa Helasvuo.

 

HENKILÖKUNTA

Mikone, Eve, viron kielen lehtori, FT. Puh. 333 5269, s-posti eve.mikone@utu.fi.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen