Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/kiina
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Kiinan kielen opintopolku (pdf 60 kB.)

Kiinan kieli

Yleistavoitteet

Turun yliopiston kielikeskuksen kiinan opetus on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Alkeis- ja jatkokurssien tavoitteena on tarjota perustiedot kiinan kielestä ja kulttuurista ja maantuntemuksesta, ylläpitää ja syventää saavutettua kielitaitoa ja herättää opiskelijoissa kiinnostus jatkaa kiinan kielen ja kulttuurin opintoja myöhemminkin.

Kurssien yhteisenä tavoitteena on sujuva peruskielitaito, jolla tulee toimeen arkielämän eri tilanteissa ja joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden lähteä esimerkiksi vaihto-opiskelijaksi tai töihin Kiinaan.

Kiinan kielen opetuksen tavoitteena on myös pyrkiä edistämään kansainvälisyyttä monin tavoin, kuten esimerkiksi oppimateriaalien valinnan kautta, innostamalla opiskelijoita osallistumaan kieli-iltoihin, tandem-kurssille tai lähtemään vaihto-opiskelijaksi Kiinaan.

Kiinan kielen opintokokonaisuus

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Kiinan alkeis- ja jatkokurssit voi suorittaa osallistumalla kontaktiopetukseen. Eri oppimistyylit ja eri taidot (puheen ja tekstin ymmärtäminen ja tuottaminen) pyritään ottamaan huomioon käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä (pari-, pienryhmä-, itsenäistä työskentelyä) ja panostamalla aktiivisen opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. Opetus pyrkii olemaan oppijakeskeistä ja toiminnallista.

Alkeis- ja jatkokursseilla käytetään oppimateriaalina valmiita aikuisopiskelijoille laadittuja oppikirjoja, joita täydennetään opettajan omalla materiaalilla ja myös eri lähteistä (esim. internet, lehdet) työstetyllä ajankohtaisella materiaalilla.

Keskustelukurssilla käytetään pääosin opettajan laatimaa materiaalia.

Arviointi ja palaute

Kiinan alkeis- ja jatkokursseilla opiskelijoiden edistymistä arvioidaan sekä kirjallisilla loppukokeilla, joissa käytetään arvosteluasteikkoa 0 - 5 että jatkuvan arvioinnin avulla, jossa otetaan huomioon kirjalliset ja suulliset tuotokset, säännöllinen läsnäolo ja aktiivisuus tunneilla. Keskustelukurssi arvioidaan suullisen loppukokeen, säännöllisen läsnäolon ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Kurssiarvosanoina käytetään arvosteluasteikkoa 0 - 5. Myös opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan ja työpanostaan kurssiarviointilomakkeessa.

Kieli- ja kulttuuritandem-kurssista ei tule numeroarviointia vaan se arvioidaan arvosanoilla hyväksytty / hylätty.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen antamalla sekä kirjallista että suullista palautetta kurssien aikana ja lopussa. Lisäksi opiskelijoilta kerätään systemaattisesti kurssipalautetta kielikeskuksen sähköisen palautejärjestelmän kautta. Palautteita hyödynnetään seuraavien kurssien suunnittelussa ja kehittämisessä sekä kiinan kielen kurssitarjonnan mahdollisessa muuttamisessa ja laajentamisessa.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet