Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä

Puheviestintä

Yleiskuvaus, -tavoitteet ja sisällöt

Turun yliopiston puheviestinnän opetus on toisaalta tiedekuntakohtaista, toisaalta kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettua.

Kaikkien puheviestinnän kurssien tavoitteena on kehittää osaltaan työelämässä ja sosiaalisessa elämässä tarvittavia puheviestinnän taitoja ja luoda näin edellytyksiä hyvään elämään.

Puheviestinnän opetuksen perustana on tutkimustieto puheviestinnän peruskäsitteistä ja ilmiöistä. Ydinsisältöjä ovat vuorovaikutuksen tavoitteet ja ominaispiirteet, käsitys itsestä viestijänä, analyyttinen ja arvioiva kuunteleminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä viestinnän eettisyys.

Puheviestinnän perusteet tarjoaa mahdollisuuden kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on valmiudet analysoida viestintätapahtumaa kokonaisuudessaan ja omaa osuuttaan siinä, hän tuntee omat viestintä- ja vuorovaikutustapansa ja ymmärtää paremmin muiden sekä omaa tapaansa viestiä, osaa osallistua vuorovaikutustapahtumaan erilaisissa viestintätehtävissä.

Valinnaiskursseilla on mahdollista syventyä puheviestinnän eri osa-alueisiin.

Opetusmenetelmät ja -materiaalit

Puheviestinnän opetuksessa käytetään erilaisia oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja kokemuksellisia opetusmenetelmiä. Opetusmateriaaleina on etupäässä opettajien omia materiaaleja.

Arviointi ja palaute

Puheviestinnän kurssisuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opiskelijat saavat henkilökohtaista palautetta opettajalta oppimistapahtumien aikana suullisesti ja kurssien lopussa kirjallisesti sekä vertaispalautetta toisilta opiskelijoilta kurssien aikana. Opiskelijat reflektoivat kurssilla oppimaansa ja yleisesti kurssin tapahtumia.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet