Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ruotsin kielen opintopolku (pdf 68 kB.)

Ruotsin kieli

Yleiset tavoitteet

Ruotsin kielen kursseilla keskitytään erityisalojen kieltenopetukseen. Tavoitteena on, että opiskelija suoriutuu tutkintoon kuuluvasta kirjallisesta ja suullisesta kokeesta ja osoittaa hallitsevansa vaadittavan ruotsin kielen taidon (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettu asetus 481/2003). Lähtötasoltaan heikoille ja kertausta kaipaaville opiskelijoille järjestetään valmentavia kursseja, jotka ovat yhteisiä kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Kursseilla opiskelijoita kannustetaan omaehtoiseen ruotsin kielen opiskeluun ja kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen. Heitä ohjataan ruotsinkielisten tiedotusvälineiden käyttöön ja innostetaan seuraamaan alansa ajankohtaisia tapahtumia. Tavoitteena on myös antaa opiskelijoille valmiudet ylläpitää ja kehittää työelämän edellyttämiä ruotsin kielen taitoja itsenäisesti valmistumisen jälkeen.

Kurssit ja niiden sisältö

Tutkintovaatimuksiin sisältyvät erityisalojen kielten kurssit toteutetaan pääsääntöisesti integroituna opetuksena, jolloin kirjallinen ja suullinen taito opetetaan samalla kurssilla. Kursseilla harjaannutaan lukemaan alakohtaisia tekstejä samoin kuin laatimaan erilaisia opiskeluun ja työelämään liittyviä käyttötekstejä. Suullisia valmiuksia kehitetään erilaisin keskusteluharjoituksin ja pienimuotoisin suullisin esityksin.

Linkit:

  1. Taitotasokuvaukset
  2. Ydinaines

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Ruotsin kielen opetus on suurelta osin pienryhmäopetusta, mikä edellyttää opiskelijoilta aktiivista osallistumista ja vahvaa omaa työpanosta. Kursseilla käytetään opettajien laatimia alakohtaisia oppimateriaaleja. Opetusmenetelmissä painotetaan oppijakeskeisyyttä sekä opettajan ja opiskelijan aktiivista vuorovaikutusta. Joillakin kursseilla osa opetuksesta toteutetaan verkko-opetuksena.

Arviointi

Tutkintoon kuuluvat hyväksytyt kurssisuoritukset arvioidaan arvosanoin tyydyttävä (2) ja hyvä (4). Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet