Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma (pdf 7 kB.)

TALOUSSOSIOLOGIA 

Taloussosiologia tutkii taloutta ja taloudellisia ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta. Taloussosiologiassa ollaan kiinnostuneita sosiaalisten suhteiden merkityksestä taloudessa.

Taloussosiologian opintojen kautta opiskelija perehtyy erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin. Opiskelija oppii tarkastelemaan taloudellisia ilmiöitä sosiaalisesta perspektiivistä, osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia.

Taloussosiologian opetus on keskittynyt seuraaville aloille:

- kulttuuri ja elämäntapa

- kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen

- työelämä ja organisaatiot

- sosiaaliset rakenteet ja verkostot

Taloussosiologian oppiaine on osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta. Taloussosiologian voi valita pääaineeksi yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa (VTK/VTM) ja Turun kauppakorkeakoulussa Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa (KTM).

 

Ammatilliset valmiudet

Laaja-alaisuutensa ansiosta taloussosiologian opinnot antavat opiskelijalle hyvät edellytykset nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen. Valmistunut taloussosiologi osaa analysoida yhteiskunnallisia muutoksia ja yksilöiden käyttäytymistä sekä soveltaa tällaista tietoa työtehtävissään.

Taloussosiologeja toimii esimerkiksi tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä viestinnän, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä mm. kaupan, teollisuuden, pankkitoiminnan ja tutkimuksen aloilla. Lisäksi taloussosiologiaa opiskelleet sijoittuvat yleishyödyllisiin järjestöihin ja valtionhallinnossa asiantuntija- ja johtotehtäviin. Taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman yhdistäminen on menetelmäosaamisen ohella taloussosiologin vahvuus työmarkkinoilla.

 

Opetusohjelma

Taloussosiologian opetusohjelma julkaistaan syksyllä ja keväällä taloussosiologian internetsivuilla osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/taloussosiologia/

 

HOPS

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Opiskelija laatii HOPSin siirtyessään taloussosiologian pääaineopiskelijaksi. Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten laaditaan oma HOPS. Lisäksi HOPS-ohjausta annetaan opintojen eri vaiheissa opiskelijan tarpeiden mukaan.

Taloussosiologia sivuaineena

Taloussosiologia tarjoaa kaikille Turun yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa 25 op:n laajuisen sivuaineopintokokonaisuuden.

TALOUSSOSIOLOGIAN SIVUAINEOPINTOKOKONAISUUS 25 OP

Pakolliset opintojaksot (7 op):

P.1. Taloussosiologian perusteet (3 op)

A.5. Taloussosiologian suuntauksia (4 op)

Vaihtoehtoiset opintojaksot (väh. 18 op):

A.1. Kulttuuri, elämäntapa ja talous (3/6 op)

A.2. Kulutussosiologia (3/6 op)

A.4. Työelämän sosiologia (3/6 op)

A.6. Taloussosiologian erityisalaopinnot (3 op)

 

Kansainväliset opinnot ja opiskelijavaihto

Taloussosiologian pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa. Lisätietoja kv. palveluista, kansainvälistä opiskelua koskevilta internetsivuilta ja oppiaineen henkilökunnalta.

 

Taloussosiologian jatko-opinnot

Taloussosiologia on yhteiskuntatiede, jonka teoriat ja menetelmät ovat yhteydessä ja vaikuttavat myös muiden yhteiskuntatieteiden kehityssuuntauksiin. Taloussosiologian opiskelun tarkoituksena on syventää opiskelijan ymmärrystä taloudellisesta toiminnasta sekä johdattaa opiskelija näkemään taloudelliset ilmiöt sosiaalisesta näkökulmasta, osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia.

Jatko-opintoja suunnittelevan tulee keskustella professori Pekka Räsäsen (pekka.rasanen(a)utu.fi) kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Opinto-oppaasta ja tiedekunnan internetsivuilta löytyvät tiedot jatko-opintojen aloittamisen yleisistä edellytyksistä, jatko-opiskelijaksi hakemisesta ja jatko-opintojen opintojaksoista.

 

Opintojen ajoitussuunnitelma liitteessä.


Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet