Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori

Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen ja monitieteinen oppiaine, jossa suomalaiset kulttuuri-ilmiöt nähdään osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee esimerkiksi esineitä, paikkoja, rakennuksia ja rakennettuja alueita sekä arvojärjestelmiä, sosiaalisia käytänteitä, tapoja, perinteitä ja uskomuksia. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, muutos, välittyminen, käyttö ja asema osana ihmisten arkea, kommunikaatiota ja identiteettiä. Kulttuuriperintöä tutkitaan ihmisten ilmiöille antamien merkitysten ja tulkintojen kautta paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Oppiaine käyttää menneisyyden ja nykyisyyden tutkimiseen humanistisen tutkimuksen keskeisiä metodeja.

 

Oppiaineen painopistealueita ovat

 

1.       Itämeren alueen kulttuuriperintöprosessit

2.       Teollinen kulttuuriperintö 

3.       Rakennusperintö 

4.       Kulttuurien kohtaaminen ja ylirajaisuus

5.       Menneisyyspolitiikka ja muisti

 

Itämeren alueella tarkastelu kohdistuu niihin moninaisiin prosesseihin, joissa yksilön, yhteisön tai instituution toimesta jokin ilmiö tai menneisyyden jälki valikoituu tietoisesti kulttuuriperinnöksi. Teollisen kulttuuriperinnön tarkastelu avaa humanistille uudenlaisia mahdollisuuksia perehtyä teknologisen kulttuurin murrokseen sekä teollisuusympäristöjen arvonmuodostukseen ja uuskäyttöön. Rakennusperinnön tutkija ottaa erityisesti huomioon asukkaat ja osallistuvan rakennussuojelun sekä pyrkii alueiden suojeluun ja vaalimiseen. Kulttuurien kohtaaminen ja ylirajaisuus painopistealueena antaa opiskelijalle valmiuksia erikoistua maahanmuuttokysymyksiin ja kulttuurien välisen viestinnän periaatteisiin kansainvälisellä ja kotikansainvälisellä kentällä. Menneisyyspolitiikkaan ja muistiin perehdytään sekä kulttuuriperintöprosessien että kulttuuriperinnön teorioiden näkökulmasta.

 

Kulttuuriperinnön tutkimus antaa asiantuntijavalmiudet monialaisiin kulttuuri- ja luovien alojen työtehtäviin. Valmistuneet ovat sijoittuneet julkisen ja yksityisten kulttuurialojen sektorille suunnittelijoiksi, tuottajiksi, tiedottajiksi, tutkijoiksi, projektityöntekijöiksi ja monikulttuurisuus- ja maahanmuuttotyöhön sekä kulttuuriperintöaloille museoihin ja arkistoihin.

 

Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan.

 

Oppiaineella on käytössä myös Facebook-sivu osoitteessa http://www.facebook.com /pages/Turun-yliopisto-Kulttuuriperinnön-tutkimus/165875213512986


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma