Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luova kirjoittaminen

Mitä luova kirjoittaminen tarjoaa?

Turun yliopiston luova kirjoittaminen tarjoaa opetusta sekä fiktiiviseen että ei-fiktiiviseen kirjoittamiseen. Opiskelija voi perehtyä kaunokirjallisen tekstin ja tietotekstin kirjoittamiseen. Valinnaisuutta ja opiskelijan kirjoittamisintressien mukaisia opiskelumahdollisuuksia räätälöidään mahdollisuuksien mukaan. Luova kirjoittaminen toimii yhteistyössä yliopiston muiden aineiden kanssa. Se järjestää myös Turun yliopiston opiskelijoille tarkoitettuja tietopohjaisen kirjoittamisen kursseja, jotka eivät suoraan sisälly luovan kirjoittamisen opiskelijoiden opetusohjelmaan, mutta joita voidaan käyttää opintojen valinnaisena osana.

Opintojen rakenne ja tavoitteet

Seuraavassa esitellään perusrakenne, jota eri vuosina toteutetaan sisällöllisesti vaihtuvin teemoin. Sekä perus- että aineopinnoissa opiskellaan neljän kirjoittamistraditioon kuuluvan kokonaisuuden kehyksessä: proosan kirjoittaminen, lyriikan kirjoittaminen, draaman kirjoittaminen ja tietokirjoittaminen. Perusopintoihin kuuluu lisäksi johdantokurssi ja koonti, jossa opiskelija esittelee lukuvuoden aikana kokoamansa portfolion ja tiivistää oppejaan ja tavoitteitaan. Perusopintojen tavoitteena on nimensä mukaisesti luoda pohja kirjoittamisen laaja-alaiselle ymmärtämiselle historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta. Perusopinnoissa kaikki nimetyt kurssit ovat pakollisia. Valinnaisuutta syntyy omien harjoitusten ja lukemisvalintojen kautta.

Aineopintojen tavoitteena on laaja-alaistaa, syventää ja yksilöidä kirjoittamiseen liittyvää tietoa ja taitoa. Perusopintojen kirjoittamislajikurssit jatkuvat ja lisäksi tarjolla on suuntautumiskurssi kirjoittamisen erityisaloista. Opiskelijoiden oman kirjoittajalaadun löytämistä tuetaan kannustamalla itsenäisiin valintoihin omavalintaisessa kurssiosuudessa. Tavoitteena on, että opiskelija voi toteuttaa omaa kirjoittamisintressiään ja käyttää hyväkseen yliopiston muuta tarjontaa. Kurssin suorittamisesta sovitaan yksilöllisen, opiskelijan esittämän opintosuunnitelman mukaan. Aineopintojen lukukauden kestävä seminaari keskittyy opiskelijoiden yksilöllisiin lopputöihin.

Haku sivuaineopiskelijaksi

VUOSI 2014
Luovaan kirjoittamiseen valitaan vuonna 2014 28 perusopintoja suorittavaa sivuaineopiskelijaa ja vuonna 2015 14 perusopintoja suorittavaa sekä 14 aineopintoja suorittavaa sivuaineopiskelijaa. Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijaksi pyritään suorittamalla heti syyslukukauden alussa alkava intensiivinen Johdatus kirjoittamiseen -kurssi, jolle voivat ilmoittautua kaikki halukkaat opiskelijat. Kurssille otetaan 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Luovan kirjoittamisen perusopintoja suorittamaan valitaan 28 johdantokurssilla parhaat pisteet saanutta opiskelijaa. Luovan kirjoittamisen Johdatus kirjoittamiseen -kurssille voivat osallistua kaikki Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Luovan kirjoittamisen oppiaineen perusopintoja suorittavat opiskelijat valitaan johdantokurssilla tehtyjen tehtävien, tuntiaktiivisuuden sekä lopputekstin arvioiden perusteella. Kun opiskelija on suorittanut johdantokurssin ja saanut siitä pisteet ja arvosanan, mutta ei ole päässyt opiskelemaan luovaa kirjoittamista, hän voi hakea seuraavana vuonna sisään suorittamalla uudestaan sen osa-alueen, tai ne osa-alueet, joissa hänellä on ollut eniten puutteita. Aineopintoihin opiskelijat valitaan vuonna 2015 elokuun lopussa järjestettävän valintakokeen kautta. Aineopintojen valintakokeeseen voivat osallistua kaikki Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot. Vuonna 2014 ei ala aineopintoja.

VUOSI 2015
Luovaan kirjoittamiseen valitaan vuonna 2015 14 perusopintoja suorittavaa sivuaineopiskelijaa ja 14 aineopintoja suorittavaa sivuaineopiskelijaa. Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijaksi pyritään suorittamalla heti syyslukukauden alussa alkava intensiivinen Johdatus kirjoittamiseen -kurssi, jolle voivat ilmoittautua kaikki halukkaat Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Kurssille otetaan 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Luovan kirjoittamisen oppiaineen perusopintoja suorittavat opiskelijat valitaan johdantokurssilla tehtyjen tehtävien, tuntiaktiivisuuden sekä lopputekstin arvioiden perusteella. Kun opiskelija on suorittanut johdantokurssin ja saanut siitä pisteet ja arvosanan, mutta ei ole päässyt opiskelemaan luovaa kirjoittamista, hän voi hakea seuraavana vuonna sisään suorittamalla uudestaan sen osa-alueen, tai ne osa-alueet, joissa hänellä on ollut eniten puutteita. Aineopintoihin opiskelijat valitaan vuonna 2015 elokuun lopussa järjestettävän valintakokeen kautta. Aineopintojen valintakokeeseen voivat osallistua kaikki Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot.

Suorittaminen ja arviointi

Sekä perus- että aineopinnot alkavat syksyllä ja kestävät lukuvuoden. HUOM! Syksyllä 2014 alkaa vain perusopinnot. Perus- ja aineopinnot edellyttävät Turun yliopistolla kirjoilla olemista ja aineopinnot perusopintojen suorittamista. Molempiin haetaan pääsykokeella. Opetuksen työtapoja ovat luennot, harjoitukset, lähiopetus, etäopetus, vertaistuki, projektit, lukeminen, tenttiminen, runsas kirjoittaminen ja henkilökohtainen palaute. Opiskelutapoja ovat mm. harjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät, ryhmäopiskelu opettajan läsnä ollessa tai vertaisryhmässä, Internet-kurssit, kirjallisuuspakettien lukeminen sekä harjoitus- ja seminaarityöt. Arvioinnin ja seurannan välineinä ovat esim. oppimispäiväkirjat sekä oppimis- ja näyteportfoliot, joiden tulee sisältää opiskelun aikana tehdyt kirjoittamisharjoitukset ja niiden analyysin oppimisen ja uusien tavoitteiden asettamisen näkökulmasta sekä lukupäiväkirjat. Harjoitusten analyysi portfoliossa tarkoittaa, että opiskelija kuvaa lyhyesti tehtävään liittyvän tuottamisprosessin, palautteiden sanoman, sen mitä on oppinut sekä mitä tavoitteita prosessin pohjalta asettaa. Palautetta tulee opiskelutovereilta, opettajalta ja mahdollisesti ulkopuolisilta lukijoilta.

Yhteystiedot:
Luova kirjoittaminen
20014 Turun yliopisto
p. 02-333 5211 (toimisto)
luovakirjoittaminen@utu.fi
http://www.utu.fi/luovakirjoittaminen

Käyntiosoite:
Sirkkala, Artium-rakennus
Kaivokatu 12, 2. krs

Oppiaineen toimiston käyntiosoite:
Sirkkala, Minerva-rakennus
Kaivokatu 12, 1. krs, huone E116

 


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma