Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maisemantutkimus, Pori

Maisemantutkimus on monitieteistä ympäristöntutkimusta. Porissa opetettava maisemantutkimus on perusteiltaan humanistista koulutusohjelman muiden oppiaineiden tavoin. Se tarkastelee maisemaa ihmisen ja ympäristön kulttuurisen vuorovaikutuksen kannalta. Maisemantutkimus kysyy, mikä on maiseman merkitys yksilön tai ryhmän identiteetille, miten ja kenen silmin maisema esittää ympäristöä, miten maisema on historiallisesti muuttunut ja miten sitä pitäisi arvottaa, suojella ja kehittää. Maisema ymmärretään kulttuuriympäristöä laajemmin ja Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen mukaisesti ympäristöksi siten kuin ihmiset sen näkevät. Kansainvälinen maisemantutkimus ja humanistinen ympäristöntutkimus ovat nousseet vahvoiksi ja monimuotoisiksi tutkimusaloiksi. Oppiaine edustaa ainoana Suomessa humanistista maisemantutkimusta ja toimii alan kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.

Maisemantutkimuksen tutkimusalueita ovat maisemakuvastot, kaupunkihistoria, lähiöt, kulttuuriympäristön suojelu, puistot ja puutarhat, historiallinen paikkatieto, ympäristökasvatus sekä ylirajainen maisema ja rakennusperintö. Oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen painopisteet ovat

  1. Kulttuuriympäristöjen historia ja suojelu
  2. Maisema-arkeologia ja humanistinen paikkatieto
  3. Maisema visuaalisena kulttuurina

 

Maisemantutkimus tarjoaa näkökulmia ja välineitä ymmärtää maiseman ominaispiirteitä, maisemakokemusta ja maiseman esittämistä sekä maiseman ja kulttuuriympäristön yhteisöllisiä merkityksiä ja jännitteitä. Tieteellisten valmiuksien rinnalla oppiaine luo käytännön edellytyksiä yhteistyöhön eri alojen ympäristöasiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kanssa sekä paikkatiedon ihmistieteelliseen soveltamiseen.

Perusopinnoissa esitellään maisemantutkimuksen ja sitä sivuavien tutkimusalojen näkökulmat, suomalaisen maiseman piirteet ja kehityslinjat sekä maisemantutkimuksessa käytetyt humanistiset tulkintamenetelmät. Aineopinnoissa metodien tuntemusta syvennetään ja tutustutaan maisemantutkimuksen erityiskysymyksiin ja sovellusaloihin. Tavoitteena on että opiskelija tulkitsee nyky- ja menneisyyden maisemaa ihmislähtöisesti, kokonaisvaltaisesti ja kriittisesti. Työelämävalmiuksia palvelevat projektimuotoiset opintojaksot, joissa erilaista maisema-asiantuntemusta yhdistellään ja harjoitellaan monialaista ryhmätyöskentelyä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Maisemantutkimus yhdistyy luontevasti erilaisiin tausta- ja sivuaineopintoihin, koulutusohjelman muiden oppiaineiden ohella taidehistoriaan, arkeologiaan sekä ympäristö-, luonnonvara- tai matkailualojen opintoihin. Maisemantutkimuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet työelämään hyvin, aloina maankäytön suunnittelu, kulttuuriympäristöjen suojelu, arkisto- ja museoala tai kulttuurialan projektitehtävät. Alalla voi suorittaa myös jatko-opinnot.

Opintojen pääasiallinen suorituskieli on suomi. Ruotsiksi ja englanniksi suorittaminen on mahdollista sopimuksen mukaan.

Oppiaineen ja alan tapahtumia voi seurata maisemantutkimuksen Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/pages/Maisemantutkimus/152660921428789.


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma