Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediatutkimus

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen kuuluvan mediatutkimuksen opetus- ja tutkimuskohteina ovat mediakulttuuri, -historia ja -teknologia. Opetus ja tutkimus nojautuvat humanistiseen perinteeseen yhdistäen aineksia taiteiden tutkimuksesta ja kulttuuritutkimuksesta. Mediatutkimuksen oppiaineen vahvuusalueita ovat elokuva- ja televisiotutkimus, populaarikulttuurin tutkimus, mediafilosofia, feministinen mediatutkimus, digitaalisen median tutkimus ja retoriikan tutkimus.

Mediatutkimus perehdyttää opiskelijat medioiden teknologiseen ja kulttuuriseen historiaan, tutkimusmenetelmiin ja -käsitteisiin sekä oppialan teoreettisiin ja metodologisiin perusteisiin. Oppiaine ei tähtää media-alan ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on kouluttaa kriittisiä, laajasti mediakulttuurin kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita, jotka voivat sijoittua tutkimus- ja opetustoiminnan, alan yritysten tai julkishallinnon palvelukseen.

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi valmistuvien viestintäopinnot

Mediatutkimuksessa voi suorittaa Turun yliopistosta valmistuvilta koulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta edellytettävät viestintäopinnot. Viestintäopintojen laajuus on 10 op. Opinnot voivat suorittaa ilman mediatutkimuksen opinto-oikeutta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikovat opiskelijat, joista etusija annetaan niille, jotka on jo valittu opettajan pedagogisiin opintoihin. Myös mediatutkimuksen opiskelijat voivat halutessaan suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta edellytettävät viestintäopinnot ja saada niistä kokonaisuusmerkinnän.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien viestintäopinnot koostuvat yhdestä pakollisesta ja kahdesta keskenään vaihtoehtoisesta kurssista. Kurssit ovat seuraavat:

Pakollinen kurssi: Ääni ja ilmaisu (5 op)

Vaihtoehtoinen kurssi 1: Puheviestinnän opettaminen ja arviointi (5 op)
tai
Vaihtoehtoinen kurssi 2: Mediakasvatus (5 op)

Kurssien aikataulut ilmoitetaan mediatutkimuksen opetusohjelmassa. Pakollinen kurssi järjestetään joka lukukausi, vaihtoehtoiset kurssit vuorottelevat lukukausittain. Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Opiskelija voi halutessaan tehdä viestintäopinnot myös 15 op:n laajuisena kokonaisuutena, jolloin molemmat vaihtoehtoiset kurssit sisällytetään viestintäopintojen kokonaisuusmerkintään.

Ennen viestintäopintojen aloittamista on opiskelijan suoritettava tiedekunnan pakollinen puheviestinnän perusteet -kurssi.


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma