Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli

ENGLANNIN KIELI

 

YLEISTÄ

Oppiaineen antaman koulutuksen tavoitteena on englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kansainvälisen viestinnän ja kääntämisen monipuolinen asiantuntijuus sekä työelämässä tärkeiden yleisien taitojen ja valmiuksien oppiminen. Taidot kehittyvät asteittain perus-, aine- ja syventävien opintojen aikana. Opiskelu edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista englannin ja suomen kielen taitoa, hyvää yleissivistystä sekä kiinnostusta ajankohtaisten asioiden seuraamiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Opetus annetaan pääasiassa englannin kielellä, mutta etenkin kääntämisen ja tulkkauksen linjalla korostuu myös suomen kielen hallinta. Käsiteltäviin aiheisiin sovelletaan opintojen alusta asti tieteellisiä lähestymistapoja.

 

Oppiaineessa on viisi opintolinjaa: diskurssintutkimus, filologia (historiallinen kielentutkimus), kirjallisuudentutkimus, kääntäminen ja tulkkaus sekä toisen kielen oppiminen. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä opiskelija tutustuu eri linjojen tarjontaan ns. esittelykursseilla.

 

Linjan vaihtaminen

Ennen vuotta 2010 aloittaneiden on otettava yhteyttä oppiaineen tohtorikoulutettavaan, mikäli he haluavat vaihtaa kääntämisen ja tulkkauksen linjalta jollekin muulle linjalle (diskurssintutkimus, historiallinen kielentutkimus, kirjallisuudentutkimus ja toisen kielen oppiminen) tai päinvastoin.

 

Opintopolut

Englannin perus- ja aineopinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset. HuK-tutkinnon jälkeen opiskelija valitsee jonkin seuraavista opintopoluista:

- kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku
- käännösviestinnän opintopolku
- tutkijan opintopolku
- kieliasiantuntijan opintopolku

Englannin maisterit sijoittuvat erilaisille ammattialoille riippuen opintopolusta ja aineyhdistelmästä.

Yleisen kieliasiantuntijan opintopolun suorittaneet voivat sijoittua kotimaisten tai kansainvälisten kulttuurilaitosten, organisaatioiden tai medioiden palvelukseen esim. viestinnän, hallinnon tai kaupallisiin tehtäviin.

Käännösviestinnän maisterit sijoittuvat aineyhdistelmästä riippuen liike-elämän, valtion, kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen (mm. EU) palvelukseen monenlaisiin käännös- ja kielipalvelutehtäviin. Osa valmistuneista toimii freelance-kääntäjinä.

Opettamisen ja oppimisen opintopolun maisterit voivat sijoittua eritasoisiin opettajan tehtäviin eri yhteiskunnan aloille.

Tutkijan opintopolun suorittanut opiskelija voi sijoittua tutkijan uralle yliopistossa tai erillisissä tutkimuslaitoksissa. Hän voi myös sijoittua samanlaisiin tehtäviin kuin yleisen kieliasiantuntijan opintopolun suorittanut.

Jokaisen maisteripolun suorittanut opiskelija saa myös valmiudet tohtoriopintoihin.

Opintopolun valinta

Aineopintojen proseminaarin jälkeen opiskelija hakeutuu pääaineessaan haluamalleen opintopolulle. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka mukaisesti hän suorittaa englannin kielen syventävät opinnot ja maisterin tutkinnon.

 

Opintopolun vaihto pääaineen sisällä filosofian maisterin tutkintoa suorittavilla

Opiskelijan on tietyin ehdoin mahdollista vaihtaa opintopolkua saman kieliaineen sisällä. Opiskelija laatii uuden HOPSin syventävien opintojen osalta ja palauttaa polunvaihtoa koskevan hakulomakkeen oppiaineen toimistoon.

Opettajan pätevyys ja pedagogiset opinnot

Aineenopettajan kelpoisuuden saavuttamiseksi on englannin kielen opintojen lisäksi suoritettava ns. opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogisiin opintoihin pyritään erikseen. Hakevilta edellytetään vähintään arvosana 3 Pronunciation Active -testissä (osa Spoken English -kurssia P1). Suoritettuna on oltava vähintään 50 op englannin kielen opintoja.


 

 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos