Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Toimitusketjujen johtaminen
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Toimitusketjujen johtaminen (docx 28 kB.)


Pdf-tiedostosta löytyvät oheisten tietojen lisäksi Toimitusketjujen johtamisen aineen kurssilistat taulukkomuodossa.
Kurssikuvaukset löytyvät kootusti opinto-oppaasta nimillä Toimitusketjujen johtamisen perus- ja aineopintojaksot sekä Toimitusketjujen johtamisen syventävät opintojaksot.

HUOM!

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksojen lukuvuosittaiset muutokset. Lukuvuosien 2014-16 opinto-oppaassa kuvatut pääaineiden erikoistumissuunnat ja sivuainesuositukset koskevat vain vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittavia. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille, ks. alla kohta opintokokonaisuudet. Aiempien vuosien opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.


TOIMITUSKETJUJEN JOHTAMINEN (ENT. LTT, LOGISTIIKKA) (Operations & Supply Chain Management)

Oppiaineen nimi oli lukuvuoteen 2011–2012 asti LTT, logistiikka. Nykyinen nimi vastaa tutkimusalan kansainvälistä käytäntöä sekä aineen opetuksen ja tutkimuksen sisältöä aiempaa huomattavasti paremmin. Uusi nimi on nykyään myös yritysmaailmassa varsin yleisesti käytetty käsite.

Yritykset sekä yritysten muodostamat toimitusketjut tai -verkostot kaikilla toimialoilla pyrkivät hallitsemaan hankintatoimeen, valmistukseen, jakeluun ja myyntiin liittyviä materiaali-, raha- ja tietovirtoja yhä tehokkaammin. Tähän liittyvät toimitusketjun hallinnan usein varsin käytännönläheiset ongelmat ovat aineen opetuksen ja tutkimuksen keskeinen kohde.

Opinnot antavat kokonaisvaltaisen kuvan yritykseen tulevan, sen sisällä liikkuvan ja yrityksestä lähtevän materiaalivirran (ml. kierrätysvirrat) sekä siihen liittyvän informaatiovirran suunnittelusta ja ohjauksesta yrityksen taloudellisten tavoitteiden kannalta tehokkaimmalla tavalla (Supply Chain Management). Kytkentä reaalimaailman prosesseihin on hyvin tiivis.

Opinnoissa tarkastellaan niin teollisuuden, kaupan kuin logistiikkapalveluita tuottavien yritysten logistisia toimintoja sekä kotimaan että erityisesti kansainvälisten toimintojen osalta. Toimitusketjujen johtamisen laaja-alaisella osaamisella on kysyntää paitsi valmistuksen ja kaupan myös liiketoiminnan konsultoinnin ja yhä useammin myös julkisen sektorin eri tehtävissä. Pääaineesta valmistuneet ovatkin työllistyneet hyvin; tyypillisesti suurten yritysten kansainvälisen toimitusketjun hallinnan asiantuntijatehtäviin. Opintojen ammatillisina tavoitteina ovat teollisuuden ja kaupan kotimaiset ja kansain­väliset hankinnan, toiminnanohjauksen ja jakelun asiantuntijatehtävät sekä logistiikka­palvelu­yritysten (mm. logistiikka- ja kuljetusyritysten) johtotehtävät.


Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet