Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Markkinointi
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Markkinointi (docx 31 kB.)

Pdf-tiedostosta löytyvät oheisten tietojen lisäksi Markkinoinnin aineen kurssilistat taulukkomuodossa.
Kurssikuvaukset löytyvät kootusti opinto-oppaasta nimillä Markkinoinnin perus- ja aineopinnot sekä Markkinoinnin syventävät opinnot.

HUOM!

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksojen lukuvuosittaiset muutokset. Lukuvuosien 2014-16 opinto-oppaassa kuvatut pääaineiden erikoistumissuunnat ja sivuainesuositukset koskevat vain vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittavia. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille, ks. alla kohta opintokokonaisuudet. Aiempien vuosien opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.

MARKKINOINTI (Marketing)

Markkinointi on keskeinen liiketaloustieteen oppiaine ja tutkimusala. Asiakasarvon tunnistamiseen, luomiseen ja viestimiseen liittyvänä toimintana se on strategisessa roolissa osana yritystoimintaa. Markkinoinnissa on kyse yrityksen kyvystä tyydyttää asiakkaiden tarpeet kannattavuus- ja kasvutavoitteet huomioonottaen eettisesti kestävällä tavalla. Markkinoinnin opetuksessa erityistä huomiota kiinnitetään yrityksen strategisten menestystekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä asiakaslähtöisen ajattelun omaksumiseen. Opetuksen painopiste on erityisesti niiden tietojen ja taitojen hankkimisessa, joita markkinoinnin tuloksekas johtaminen ja tutkimus edellyttävät verkostoituneessa, globaalissa ja nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Opetuksessa käytetään monimuotoisia menetelmiä, ts. markkinoinnin opit ja viimeisin tutkimustieto kytketään käytäntöön esimerkkien, harjoitustöiden (esim. case-harjoitukset, referaatit, esseet), simulaatioiden sekä tutkimuksen kautta. Markkinoinnin opinnot antavat valmiuksia analyyttiseen, luovaan ja vastuulliseen liiketaloudelliseen ajatteluun, jossa painottuvat yrityksiä ja asiakkaita yhdistävät prosessit: asiakastarpeiden selvittäminen, tuotteiden ja palvelukonseptien kehittäminen, markkinointiviestintä, asiakassuhteiden kehittäminen sekä monikanavaisten liiketoimintaverkostojen hallitseminen.

Markkinointia pääaineenaan opiskelleet sijoittuvat pääasiassa erilaisten organisaatioiden markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. tuotepäällikkö/-johtaja, markkinointipäällikkö/-johtaja, avainasiakaspäällikkö-/johtaja, myyntipäällikkö/-johtaja) sekä myös yleisliikkeenjohdollisiin tehtäviin (esim. toimitusjohtaja, kehitysjohtaja ja yritysten strategiset johto- ja asiantuntijatehtävät). Koulutus luo perustan myös tutkijan uralle.


Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet