Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talousmaantiede
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Talousmaantiede (docx 31 kB.)

Pdf-tiedostosta löytyvät oheisten tietojen lisäksi Talousmaantieteen aineen kurssilistat taulukkomuodossa.
Kurssikuvaukset löytyvät kootusti opinto-oppaasta nimillä Talousmaantieteen perus- ja aineopinnot sekä Talousmaantieteen syventävät opinnot.

HUOM!

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksojen lukuvuosittaiset muutokset. Lukuvuosien 2014-16 opinto-oppaassa kuvatut pääaineiden erikoistumissuunnat ja sivuainesuositukset koskevat vain vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittavia. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille, ks. alla kohta opintokokonaisuudet. Aiempien vuosien opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.

TALOUSMAANTIEDE (Economic Geography)

”Talous toimii sijainnin ehdoilla”

Talousmaantiede tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueellista organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita. Talousmaantieteilijä on kiinnostunut talouden toimijoiden ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutuksesta. Tarkastelutaso voi vaihdella paikallisesta globaaliin. Turun kauppakorkeakoulussa talousmaantieteen keskeisiä teemoja ovat liikepaikkasuunnittelu, kuluttajien aluekäyttäytyminen, alueelliset innovaatiojärjestelmät ja toimialakeskittymät, alueiden strateginen kehittäminen, yritysten yhteiskuntavastuu ja matkailu sekä yhteisenä nimittäjänä kaikille edellä mainituille paikkatietomenetelmien liiketoimintasovellukset.

Tieteenalan laaja-alaisuudesta johtuen talousmaantieteilijät ovat sijoittuneet hyvin monipuolisesti liike-elämän, kansainvälisten organisaatioiden tai julkisen hallinnon asiantuntija-, tutkimus- tai johtotehtäviin. Liiketoimintaosaamisen ja viestintävalmiuksien lisäksi käytännönläheisten menetelmien, kuten paikkatietomenetelmien ja liikepaikkasuunnittelun työkalujen hallinta ovat talousmaantieteilijän erityisvahvuuksia työmarkkinoilla. Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneiden talousmaantieteilijöiden tehtävänimikkeitä ovat muun muassa verkostosuunnittelija, kauppapaikkapäällikkö, konsultti, markkinointijohtaja, projektipäällikkö (sekä yrityksissä että yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun tehtävissä), taloustoimittaja, tutkija, professori, johtaja, diplomaatti, kansainvälisten asioiden asiantuntija.

Sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkinnoissa talousmaantieteen opintojaksot on ryhmitelty opintopoluiksi, joista kukin rakentuu tietyn teeman ympärille. Opintopolut ovat: Yritysten yhteiskuntavastuu (numerolla 2 alkavat opintojaksot), Aluemaantiede (3), Yritys- ja markkinointimaantiede (4), Maantieteen menetelmät (5) ja Matkailumaantiede (6). Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa on mahdollista profiloitua tietyn aihepiirin osaajaksi opintopolkujen kautta, kauppatieteiden maisterin tutkinnossa on lisäksi kaksi vaihtoehtoista erikoistumissuuntaa,Liikepaikkasuunnittelu ja matkailu sekä Yritysmaantiede. Talousmaantiede on mahdollista valita pääaineeksi myös monitieteisessä Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa.


Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet