Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskentatoimi ja rahoitus
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Laskentatoimi ja rahoitus 14-16 (pdf 296 kB.)

HUOM!

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksojen lukuvuosittaiset muutokset. Lukuvuosien 2014-16 opinto-oppaassa kuvatut pääaineiden erikoistumissuunnat ja sivuainesuositukset koskevat vain vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittavia. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille, ks. alla kohta opintokokonaisuudet. Aiempien vuosien opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (Accounting and Finance)

Laskentatoimen ja rahoituksen tuottamalla informaatiolla on tärkeä merkitys yrityksen toiminnan ohjauksessa, päätöksenteossa sekä yrityksestä ulospäin suuntautuvassa viestinnässä. Tämä informaatio on myös keskeistä rahoitusmarkkinoiden ja sijoittajien toiminnalle. Laskentatoimi ja rahoitus muodostaa kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen järjestelmän ja kielen, jonka avulla yrityksessä kommunikoidaan sen talouden ja rahoituksen kysymyksistä, sitä ohjataan, sen tavoitteita yhteismitallistetaan ja sen tuloksista raportoidaan sidosryhmille. Laskentatoimeen ja rahoitukseen kuuluu siten yrityksen toimintoja kuvaavien mittausjärjestelmien luominen ja kehittäminen, niiden vaatimien tietojen kerääminen sekä näin saadun aineiston muokkaaminen yritystä koskevaksi talous- ja rahoitusinformaatioksi. Tätä informaatiota käyttävät hyväkseen sen tuottaneiden laskentatoimen ja rahoituksen ammattilaisten lisäksi esimerkiksi analyytikot, sijoittajat ja yritysjohtajat erilaisissa päätöksenteko-, sopimus-, ja johtamistilanteissa. Laskentatoimen ja rahoituksen tuottama informaatio on pääasiassa rahamääräistä, mutta entistä useammin myös ei-rahamääräistä mittaamista ja raportointia. Sen ydinkysymyksiä ovat talousyksikköjen kannattavuus, taloudellisuus ja rahoituksellinen tasapaino sekä tiedon tuottaminen sijoittajien, rahoitusmarkkinoiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin.

Laskentatoimi ja rahoitus on kauppatieteellisten yliopisto-opintojen tyypillinen pääaine, johon kuuluvaa sisältöä ei yhtä laajasti muualla tutkita eikä opeteta. Talouselämän piirissä odotetaan kauppakorkeakoulusta valmistuneelta juuri tämän oppiaineen perusteiden tuntemusta ja hallintaa. Laskenta-/rahoitusekonomi voi työskennellä esimerkiksi yritysten ja yhteisöjen vaativissa rahoitus- ja talousjohdon tehtävissä, yritysanalyytikkona, auktorisoituna tilintarkastajana yms. asiantuntijana. Yrityskokonaisuutta mittaavan, analysoivan ja raportoivan luonteensa vuoksi laskentatoimi ja rahoitus pääaineena luo erinomaisen ja laaja-alaisen pohjan myös yritysten  ylimmänkin yleisjohdon tehtäviin. Toisaalta laskentatoimen ja rahoituksen tunteminen palvelee ja täydentää aina mitä tahansa ekonomin ammattitehtävää. Laskentatoimen ja rahoituksen opinnot tähtäävät siihen, että opiskelijalla on opintojensa jälkeen valmiudet jäsentää ja analysoida yrityksen talouteen ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, esittää niihin ratkaisuvaihtoehtoja sekä tehdä itsenäisestikin yrityksen rahoitukseen ja talouteen liittyviä päätöksiä.


Laskentatoimen ja rahoituksen laitos