Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikka
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Yritysjuridiikka 14-16 (pdf 228 kB.)

HUOM!

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksojen lukuvuosittaiset muutokset. Lukuvuosien 2014-16 opinto-oppaassa kuvatut pääaineiden erikoistumissuunnat ja sivuainesuositukset koskevat vain vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittavia. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille, ks. alla kohta opintokokonaisuudet. Aiempien vuosien opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.

YRITYSJURIDIIKKA (Business Law)

Yritysjuridiikan opinnoissa opiskelija voi yhdistää ammatillisiin valmiuksiin tähtäävät juridiikan opintonsa sopiviin liiketaloustieteen opintojaksoihin. Yritysjuridiikan opintoja suorittaneen kauppatieteilijän vahvuutena on oikeudellisen ja liiketaloustieteellisen osaamisen yhteensovittaminen. Yhdessä ne antavat valmiudet yritysten ja muiden yhteisöjen tehtäviin, joissa tarvitaan liiketaloudellisen koulutuksen lisäksi oikeusjärjestelmää ja erityisesti yritystoimintaa koskevien normien ja niiden toimivuuden tuntemusta. Yritysjuridiikkaa opiskellut tuntee yritystoiminnan kannalta keskeisten oikeudenalojen peruspiirteet sekä niille ominaiset ongelmanratkaisutavat ja niiden yhteyden käytännöllisiin kysymyksiin. Yritysjuridiikka tarjoaa pitkälle ulottuvia erikoistumismahdollisuuksia erityisesti taloushallinnon piiriin kuuluvilla liikejuridiikan erityisalueilla ja antaa valmiudet esimerkiksi yritysverotuksen, rahoituksen, tilintarkastuksen ja muun taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtäviin. Yritysjuridiikasta valmistuvat ovat työllistyneet monipuolisesti yritysten eri tehtäviin sekä julkishallintoon, kuten verohallintoon ja ministeriöihin.

Yleistavoitteena on kokonaiskuvan antaminen oikeusjärjestelmämme rakenteesta ja toiminnasta erityisesti talouselämän piirissä esiintyvien oikeudellisten ongelmien näkökulmasta. Keskeisessä asemassa opinnoissa ovat yhtiöoikeus ja rahoitusmarkkinoiden sääntely sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan liittyvät vero-oikeudelliset kysymykset.


Laskentatoimen ja rahoituksen laitos