Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Taloustiede
Taloustiede
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Taloustiede (docx 101 kB.)

HUOM!

Pdf-tiedostosta löytyvät oheisten tietojen lisäksi taloustieteen aineen kurssilistat taulukkomuodossa.
Kurssikuvaukset löytyvät kootusti opinto-oppaasta nimillä taloustieteen perus- ja aineopintojaksot sekä taloustieteen syventävät opintojaksot.

HUOM: Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksojen lukuvuosittaiset muutokset. Lukuvuosien 2014-16 opinto-oppaassa kuvatut pääaineiden erikoistumissuunnat ja sivuainesuositukset koskevat vain vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittavia. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille, ks. alla kohta opintokokonaisuudet. Aiempien vuosien opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.

TALOUSTIEDE

(ECONOMICS)

Taloustiede antaa systemaattisen kokonaiskuvan talouselämästä. Tavoitteena on ymmärtää, kuinka talousjärjestelmä ja sen osat - markkinat, yritykset, kotitaloudet - toimivat. Taloustiede auttaa vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten korot ja valuuttakurssit määräytyvät? Mikä on innovaatioiden merkitys taloudelle? Mistä työttömyys johtuu? Millainen on hyvä palkka- ja kannustinjärjestelmä? Millaista rahapolitiikkaa keskuspankin tulisi harjoittaa?

Taloustieteelliset analyysivalmiudet ovat välttämättömiä nopeasti muuttuvassa talouselämässä. Taloustieteen oppiaineesta valmistuneita palkataan vaativiin asiantuntija­tehtäviin yksityiselle ja julkiselle sektorille. Tyypillisiä työnantajia ovat liikepankit, suuryritykset, kansainväliset organisaatiot, Suomen Pankki, valtiovarainministeriö ja taloudelliset tutkimuslaitokset.

Taloustieteen laitoksesta valmistuu kauppatieteiden ja valtiotieteiden kandidaatteja ja maistereita. VTK/VTM -tutkintoihin sisältyy laajat mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen ja ekonometrian opinnot. Menetelmäopinnot korostavat tutkintoväylän analyyttisyyttä. KTK/KTM -tutkintoihin kuuluvat liiketalouden opinnot korostavat väylän soveltuvuutta elinkeinoelämän ja rahoitussektorin tehtäviin. Molemmat maisterin tutkinnot antavat hyvät valmiudet taloustieteen jatko-opintoihin.

Opintojen ohjaus

Taloustieteen omaopettajina lukuvuosina 2014–2016 toimivat VTK/VTM -puolella Joonas Ollonqvist ja KTK/KTM -puolella Erik Mäkelä. Omaopettajat antavat opiskelijoille tuutorointia sekä opinto- ja uraneuvontaa. Heidän puoleensa voi kääntyä myös muissa taloustieteen oppiaineeseen liittyvissä kysymyksissä.

Aineen henkilökunta on tavattavissa vastaanottoaikoina tai erikseen sovittuina ajankohtina. Opintojaksojen vastuuhenkilöiltä saa tietoa yksittäisten kurssien sisällöstä. Tutkinto-ohjelmien erikoistumissuuntien sisällöstä ja vaatimuksista vastaavat ko. suuntien professorit. Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä myös taloustieteen laitoksen amanuenssin puoleen.

Erikoistumissuunnan valinnut opiskelija osallistuu pakolliseen opintojen ohjaukseen, jonka aikana hän tekee erikoistumissuunnan opintosuunnitelman (laajuus 1 op).

Tutkinto-ohjelmien osaamistavoitteet

Taloustieteen tutkinto-ohjelmasta valmistunut opiskelija

-  hallitsee sekä mikro- että makrotaloustieteen teorianmuodostuksen keskeiset osa-alueet ja osaa tarkastella talouden toimintaa  analyyttisesti,

-  hallitsee taloustieteen empiiriset menetelmät ja osaa käyttää tilastotieteellisiä aineistoja talouteen liittyvien kysymysten analysointiin,

-  ymmärtää taloustieteen teorioiden ja empiiristen menetelmien keskeiset oletukset ja puutteet,

-  osaa soveltaa taloustiedettä  

  • yksittäisten taloudenpitäjien (yritysten ja kuluttajien) päätöksenteon,
  • Suomen kansantalouden ja maailmantalouden toiminnan ja ongelmien,
  • talouspolitiikan vaihtoehtojen ja suuntaviivojen, sekä
  • valitsemiensa taloustieteen erikoisalueiden (esim. rahoitus ja julkinen talous) keskeisten kysymysten jäsentämiseen ja arviointiin.

-  osaa kommunikoida taloustieteeseen pohjautuvia näkemyksiä asiantuntijoille ja laajemmalle yleisölle.


Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet