Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojärjestelmätiede
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Liite (docx 52 kB.)

Pdf-tiedostosta löytyvät oheisten tietojen lisäksi tietojärjestelmätieteen aineen kurssilistat taulukkomuodossa.
Kurssikuvaukset löytyvät kootusti opinto-oppaasta nimillä tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopintojaksot sekä tietojärjestelmätieteen syventävät opintojaksot.

HUOM!

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksojen lukuvuosittaiset muutokset. Lukuvuosien 2014-16 opinto-oppaassa kuvatut pääaineiden erikoistumissuunnat ja sivuainesuositukset koskevat vain vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittavia.

MUUTOS (8.1.2015)! Tietojärjestelmätieteen KTK-tutkinto-ohjelmasta poistuvat erikoistumissuunnat kokonaan. KTM-tutkinto-ohjelmassa erikoistumissuunnat säilyvät ennallaan.

Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille, ks. alla kohta opintokokonaisuudet. Aiempien vuosien opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.

Sekä yritykset että julkishallinnon organisaatiot ovat kasvavassa määrin riippuvaisia tietojärjestelmistä. Tiivis sidos on luonut tarpeen ammattilaisille, jotka hallitsevat sekä tietotekniikan mahdollisuudet että liiketoiminnan kehittämisen. Tietojärjestelmätieteestä valmistuneiden työllisyystilanne ja työelämävastaavuus on hyvä ja tietohallinnon johtamiseen erikoistuvia ohjelmia pidetään myös kansainvälisesti erittäin houkuttelevina.

Kaikilla ohjelmasta valmistuneilla on perusvalmiudet toimia asiantuntija- tai johtotehtävissä järjestelmien kehitys-, ja käyttöönottohankkeissa, joko IT-palveluja tarjoavassa toimittajayrityksessä tai tietotekniikkaa hyödyntävässä asiakasyrityksessä.  Tietojärjestelmätieteilijät sijoittuvat valmistuttuaan tyypillisesti yksityiselle sektorille asiantuntija- ja johtotehtäviin. Esimerkkejä tehtävänimikkeistä ovat account manager, service manager, ICT consultant, IT auditor, project manager, business analyst, data analyst, systems analyst, sales manager, innovation manager, enterprise architect, systems architect, chief information officer (CIO). Yllä mainitut tehtävänimikkeet on tarkemmin kuvattu raporteissa European ICT Professional Profiles ja European eCompetence Framework 3.0, joista saa lisätietoa kyseisiin nimikkeisiin liittyvistä tehtävistä ja niissä vaadituista kompetensseista.

Tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijalle on suunniteltu kaksi erikoistumissuuntaa:

  • Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminta: Erikoistumissuunta antaa lisävalmiuksia toimia isossa IT-palvelutalossa markkinoinnin ja asiakkuuden hallinnan tehtävissä tai vaihtoehtoisesti asiantuntijana, myynnin johtotehtävissä tai yrittäjänä pienissä tai keskisuurissa ohjelmisto-, peli- tai verkkoliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä. Sivuainesuosituksena ovat markkinointi, yrittäjyys tai kansainvälinen liiketoiminta.
  • Tietojohtaminen: Erikoistumissuunta antaa lisävalmiuksia toimia suurten tai keskisuurten organisaatioiden tietohallinto-osastoilla tai näitä konsultoivissa IT-alan yrityksissä. Tehtävät voivat liittyä mm. tiedon analysoinnin ja raportoinnin, tietoarkkitehtuurien, tietoturvan,  IT-palvelujen tai tietohallinnon strategiseen kehittämiseen. Sivuainesuosituksena ovat laskentatoimi, johtaminen ja organisointi tai toimitusketjujen hallinta.

Opintojen ohjaus

Omaopettajiin voit olla yhteydessä jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, eikä tämä vielä sido pääaineen valintaan. Siinä vaiheessa kun tiedät valitsevasi tietojärjestelmätieteen tutkinto-ohjelman, sinulle voidaan nimetä oma-opettaja. Tämä voidaan tehdä siis jo ensimmäisen vuosikurssin aikana.

Omaopettajatoiminta yleisesti sekä (omaopettajan nimeäminen): Timo Leino

HOPS ohjaus (pää- ja sivuainevalinnat, mentoritoiminta, kansainvälisen vaihdon suunnittelu, tutkielma-aiheen valinta, ym.)

Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan omaopettajat:

-Jonna Järveläinen
-Sami Hyrynsalmi
-Ville Harkke

Tietojohtamisen omaopettajat:

- Timo Leino

- Hannu Salmela

- Jukka Heikkilä

Muualla suoritettujen opintojen hyväksyminen: Ville Harkke

Työharjoittelu: Timo Leino

Valmistuminen: Amanuenssi Eila Wilkman-Korkiamäki

Opintohallinnolliset asiat: Koulutus- ja tutkimussihteeri nn.


Johtamisen ja yrittäjyyden laitos