Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtaminen ja organisointi
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Liite (pdf 27 kB.)

Pdf-tiedostosta löytyvät oheisten tietojen lisäksi johtamisen ja organisoinnin aineen kurssilistat taulukkomuodossa.
Kurssikuvaukset löytyvät kootusti opinto-oppaasta nimillä johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot sekä johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot.

HUOM!

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksojen lukuvuosittaiset muutokset. Lukuvuosien 2014-16 opinto-oppaassa kuvatut pääaineiden erikoistumissuunnat ja sivuainesuositukset koskevat vain vuonna 2014 tai myöhemmin opintonsa aloittavia.

MUUTOS (7.1.2015)! Johtamisen ja organisoinnin KTK-tutkinto-ohjelmasta poistuvat erikoistumissuunnat kokonaan. KTM-tutkinto-ohjelmassa erikoistumissuunnat säilyvät ennallaan.

Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille, ks. alla kohta opintokokonaisuudet. Aiempien vuosien opinto-oppaat ovat luettavissa intranetissä ja internetissä.


Johtamisessa pyritään sovittamaan erilaisten organisaatiossa toimivien yksilöiden ja ryhmien sekä organisaation ulkoisten sidosryhmien tarpeet, tavoitteet ja toiminta menestyksellisesti yhteen. Tuloksellinen organisointi vaatii sekä ihmisten johtamisen (Leadership) että asioiden ja järjestelmien johtamisen (Management) taitoja. Nykyajan johtaminen edellyttää myös kykyä ymmärtää globalisoituneen talouden ja työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita toiminnalle. Johtamisen ja organisoinnin oppiaine tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yritysten ja organisaatioiden johtamisesta ja johtajuudesta yhdistäen viimeisintä teoriaa ja yrityselämän käytäntöä. 

Johtamisen ja organisoinnin KTK- ja KTM-tutkinto-ohjelmista valmistuneet opiskelijat:

-   tuntevat johtamisen ja organisoinnin keskeisimmät opilliset käsitteet ja teemat sekä alan tieteellisen keskustelun tärkeimmät näkökulmat

-   osaavat analysoida työyhteisöjen ja organisaatioiden moninaisia tilanteita ja tunnistavat sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeita ja vaatimuksia

-   kykenevät johtamaan työyhteisöjen muutosprosesseja ja käyttämään erilaisia henkilöstökysymysten ja liiketoiminnan suunnitteluun ja hallintaan liittyviä ammatillisia työkaluja

-   osaavat toimia yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa ja luoda yhteistoiminnallista toimintakulttuuria vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin

-   pystyvät arvioimaan kriittisesti erilaisten johtamisoppien tapauskohtaista soveltuvuutta organisaation tilanne, kehitysvaihe ja toiminnallinen ympäristö huomioiden

-   osaavat tarkastella yritysten ja organisaatioiden toimintaa huomioon ottaen tasapainoisesti niin taloudelliset, eettiset, kulttuuriset kuin ekologisetkin vaatimukset ja näkökohdat

-   erikoistumissuunnasta riippuen opiskelijat syventyvät joko ihmisten ja ryhmien toiminnan dynamiikkaan ja näihin liittyviin henkilöstöjohtamisen ja johtajuuden kysymyksiin (organisaatiokäyttäytymisen erikoistumissuunta) tai organisaatioiden rakenteen ja kulttuurin piirteisiin sekä organisaatioiden ja laajemman yhteiskunnallisen toimintaympäristön väliseen suhteeseen (organisaatioiden johtamisen erikoistumissuunta)


Johtamisen ja yrittäjyyden laitos