Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtaminen ja organisointi, Pori

Toimiva organisaatiosuunnittelu, hyvät vuorovaikutustaidot, työhyvinvointi sekä kyky hallita muutoksia ja motivoida ja sitouttaa työntekijöitä ovat eräitä johtamisen ja organisoinnin keskeisiä teemoja ja samalla edellytyksiä menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Johtaminen ja organisointi on eräs perinteikkäimmistä liiketaloustieteistä. Johtaminen ja organisointi tarkastelee yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa niin inhimillisistä kuin rakenteellisista näkökulmista. Tieteenalana johtaminen ja organisointi on laaja-alainen ja sillä on läheisiä yhteyksiä mm. psykologiaan, sosiologiaan, kasvatustieteisiin ja hallintotieteisiin.

Johtamisen ja organisoinnin tiedeyhteisö Porin yliopistokeskuksessa on aktiivinen ja kasvava. Erityisiä tutkimuksellisia ja opetuksellisia painopistealueita johtamisessa ja organisoinnissa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ovat organisaatioteoriaan ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen liittyvät teemat. Näiden teemojen ohella henkilöstövoimavarojen johtamiseen, työhyvinvointiin ja strategiseen johtamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä johtamisen ja organisoinnin opetuksessa.

Johtamisen ja organisoinnin pääaineekseen valinneet opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet monipuolisesti esimerkiksi henkilöstöjohtamisen tehtäviin, koulutus- ja kehittämistehtäviin, erityyppisiin liikkeenjohdon konsultoinnin tehtäviin sekä muihin kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Johtaminen ja organisointi on perinteisesti ollut myös vahvasti tutkimusorientoitunut liiketaloustiede ja moni johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoista onkin päätynyt myös tutkijanuralle.

Johtamisen ja organisoinnin vastuuopettajana on Tomi Kallio (tomi.kallio@utu.fi).

Johtamisen ja organisoinnin omaopettaja on Kirsi Liikamaa (kirsi.liikamaa@utu.fi)

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön järjestämille opintojaksoille on haettava ristiinopiskeluoikeutta. Opinto-oikeutta haetaan ristiinopiskeluhakemuksella. Opintojaksojen ajankohdat tulee varmistaa TTY:n opetusaikatauluista.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet