Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kieli ja liikeviestintä, Pori

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ranskan kieltä ja liikeviestintää voi opiskella 2. vieraana kielenä. Opintojen tavoitteena on ranskan liikeviestinnän kirjallisten ja suullisten valmiuksien harjoituttaminen opiskelijoiden lähtötaso huomioiden. Ranskaa aikaisemmin muualla opiskelleet (esim. lukion lyhyttä ranskaa 5-6 kurssia) aloittavat opintonsa opintojaksosta PRA1a.

Kielen opiskelu voidaan aloittaa myös alkeista, jolloin ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan opintojaksot PRA0a ja PRA0b ja seuraavana lukuvuonna opintojaksot PRA1a, 1b ja 1c.  Aiempi B-taso on poistunut. Mikäli opiskelijalta puuttuu jompikumpi vanhoista kursseista PRA1Ba tai PRA1Bd, hänen on suoritettava kurssi PRA1a ja tällöin aiemmin B-tasolla suoritettu kurssi (PRA1Ba tai Bd) lasketaan vapaavalintaiseksi opintojaksoksi.

Huom! Alkeisopintoja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet