Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori

Saksan kielen opintojen tavoitteena on saksan liikeviestinnän kirjallisten ja suullisten valmiuksien kehittäminen opiskelijoiden lähtötaso ja tavoitteet huomioiden.

Opiskelijat, joilla ei ole lainkaan aikaisempia saksan kielen opintoja tai jotka katsovat opintonsa riittämättömiksi, aloittavat saksan kielen opintonsa alkeista PSA0, jonka jälkeen opiskelijat jatkavat opintojaan opintojaksoilla PSA1Aa. Huom! Alkeisopintoja ei sisällytetä tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan vapaasti valittaviin opintoihin.

Opiskelijat, joilla on aikaisempia opintoja (B2- tai B3-kieli) saksan kielessä, aloittavat opintojaksosta PSA1B.

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.


Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet