Kasvatustiede, OKL Rauma
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan koulutus
Käsityön aineenopettajan koulutus
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan koulutus
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma