Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloussosiologia
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Taloussosiologian opintojen ohjeellinen ajoitussuunnitelma, VTM-tutkinto (pdf 294 kB.)

Taloussosiologia on sosiaalitiede, jonka avulla voidaan ymmärtää taloutta ja taloudellista toimintaa sosiaalisten suhteiden ja kulttuuriolosuhteiden näkökulmista. Taloussosiologian pääsuuntauksia ovat kulutus, markkinat ja verkostot.

Taloussosiologian opintojen kautta opiskelija perehtyy erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin. Opiskelija oppii tarkastelemaan taloudellisia ilmiöitä osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia.

Taloussosiologian opetus on keskittynyt seuraaville aloille:
- kulutus, kulttuuri ja elämäntapa
- sosiaaliset rakenteet ja verkostot
- työelämä ja organisaatiot

Taloussosiologian oppiaine on osa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta. Taloussosiologian voi valita valtiotieteiden maisterin tutkinnon pääaineeksi Suomessa vain Turun yliopistossa.

Ammatilliset valmiudet

Laaja-alaisuutensa ansiosta taloussosiologian opinnot antavat opiskelijalle hyvät edellytykset nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen. Valmistunut taloussosiologi ymmärtää yhteiskunnallisia muutoksia ja yksilöiden käyttäytymistä sekä soveltaa tällaista tietoa työtehtävissään.

Taloussosiologeja toimii esimerkiksi tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä viestinnän, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä mm. kaupan, teollisuuden, pankkitoiminnan ja tutkimuksen aloilla. Lisäksi taloussosiologiaa opiskelleet sijoittuvat yleishyödyllisiin järjestöihin ja valtionhallinnossa asiantuntija- ja johtotehtäviin. Taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman yhdistäminen on soveltavan menetelmäosaamisen ohella taloussosiologin vahvuus työmarkkinoilla.

Opetusohjelma

Taloussosiologian opetusohjelma julkaistaan syyslukukaudelle 15.8. mennessä ja kevätlukukaudelle 15.12. mennessä sähköisessä opinto-oppaassa. Opetusohjelmasta selviävät järjestettävä opetus sekä kunkin opintojakson vastaava opettaja. Siitä löytyvät myös luentokurssien ja opetusseminaarien alkamisajankohdat, aikataulut, paikat ja muut tärkeät tiedot.

 

Taloussosiologian jatko-opinnot

Taloussosiologia on yhteiskuntatiede, jonka teoriat ja menetelmät ovat yhteydessä ja vaikuttavat myös muiden yhteiskuntatieteiden kehityssuuntauksiin. Taloussosiologian opiskelun tarkoituksena on syventää opiskelijan ymmärrystä taloudellisesta toiminnasta sekä johdattaa opiskelija näkemään taloudelliset ilmiöt sosiaalisesta näkökulmasta, osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia.

Jatko-opintoja suunnittelevan tulee keskustella professori Pekka Räsäsen (pekka.rasanen(a)utu.fi) kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Opinto-oppaasta ja tiedekunnan internetsivuilta löytyvät tiedot jatko-opintojen aloittamisen yleisistä edellytyksistä, jatko-opiskelijaksi hakemisesta ja jatko-opintojen opintojaksoista.

-

Taloussosiologian syventävien opintojen 2016-2017 opintovaatimusten vastaavuus 2017-2018 opintovaatimuksissa
S.1 Taloussosiologian teoria, essee, 3 op -> S.1 Taloussosiologian teoria 3 op
S.1 Taloussosiologian teoria, kirjallisuus, 3 op -> Taloussosiologian teoria, 3 op
S.2 Tutkimusseminaari, 6 op -> Tutkimusmenetelmät, 6 op
S.2 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen, 6 op -> Tutkimusmenetelmät, 6 op
S.4 Tutkimusmenetelmät 1, kvantitatiiviset menetelmät, 6 op -> Tutkimusmenetelmät, 6 op
S.4 Sosiologian tutkimusmenetelmät, laadulliset menetelmät, tutkimushaastattelu, 6 op -> Tutkimusmenetelmät, 6 op
S.4 Tutkimusmenetelmät 2, vaihtoehtoiset menetelmäopinnot -> Tutkimusmenetelmät, 4 op
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II, kirjallisuus, 6 op -> S.2 Kulutus
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II, lukupiiri, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Klassinen taloussosiologia, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Verkostoanalyysi, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Arkielämän talous, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Työelämä, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Internet ja talous, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Verkostot ja poliittinen osallistuminen, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Ruoka ja syöminen, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Hallinnolliset instituutiot -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Perspectives in Economic Sociology, Lectures, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op
S.5 Perspectives in Economic Sociology, Essay, 3 op -> S.4 Taloussosiologian erityisalat, 3 op

Taloussosiologian aineopintojen 2016-2017 opintovaatimusten vastaavuus sosiaalitieteiden VTK-tutkinnon 2017-2018 opintovaatimuksissa
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous, 3-6 op -> A.3 Talous, kulttuuri ja elämäntapa, 5 op tai A.4 Markkinat, 5 op
A.2 Kulutussosiologia, 3-6 op -> A.4 Kulutus, 5 op
A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osa 1, 4 op -> A.5 Määrälliset menetelmät, osa 1, 3 op
A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, osa 2, 4 op -> A.5 Määrälliset menetelmät, osa 2, 4 op
A.3 Laadulliset tutkimusmenetelmät, luennot, 2 op -> A.5 Laadulliset menetelmät, osa 1, 2 op
A.3 Laadulliset tutkimusmenetelmät, tietokoneavusteinen analyysi, 3 op -> A.5 Laadulliset menetelmät, osa 2, 5 op
A.4 Työelämän sosiologia, 3-6 op -> Työelämän sosiologia: korvaava kirjatentti (3 op), suoritettavissa lv. 2017-2018 ajan
A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot, 3-6 op -> A.4 Verkostot, 5 op
A.6 Ajankohtainen taloussosiologia, lukupiiri, 4 op -> Ajankohtainen taloussosiologia: korvaava kotitentti, suoritettavissa lv. 2017-2018 ajan
A.7 Tutkielmatyöskentely, 4 op -> A.5 Tutkielmanteon kurssi, 4 op
A.8 Internet ja yhteiskunta, 3 op -> A.4
A.8 Ympäristösosiologia, 3 op -> A.4
A.8 Markkinat, 3 op -> A.4
A.8 Suomalainen taloussosiologinen tutkimus, 3 op -> A.4
A.8 Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus, 3 op -> A.4
A.8 Hallinnolliset instituutiot, 3 op -> A.4
A.8 Terveys ja yhteiskunta, 3 op -> A.4
A.9 Kandidaatin seminaari, tutkielma ja kypsyysnäyte, 10 op -> A.6 Kandidaatin seminaari, tutkielma ja kypsyysnäyte, 10 op


Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet