Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedia

LOGOPEDIA

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Logopedian opintojen aikana opiskelijat perehtyvät normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedian opinnot ovat poikkitieteellisiä sisältäen logopedian opintojen lisäksi myös fonetiikan, psykologian ja lääketieteen opintoja.

Logopedian oppiaineeseen valitaan pääaineopiskelijat suoraan maisteriopintoihin. Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan (mukaan lukien kaikki tutkintoon kuuluvat kliiniset osuudet) opiskelijat voivat hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina.  

Logopedian pääaineopintojen teoreettiset, metodiset ja kliiniset opintokokonaisuudet muodostavat lähitieteenalojen sivuaineopintojen kanssa jatkumon, jotka luovat edellytykset puheterapeuttina toimimiseen, alan kehityksen seuraamiseen, valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin sekä edellytykset jatkuvaan oppimiseen ja jatko-opintoihin. Opinnot antavat myös valmiudet toimia monissa puheen, kielen, kommunikaation ja kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä. Oppiaineesta valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät.


TUTKINTORAKENNE

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op (HuK)

Logopedian pää­aineopinnot 112 op

- Perusopinnot 25 op

- Aineopinnot 87 op

Muut pakolliset opinnot 52 op

- Lääketieteen opinnot 13 op

- Fonetiikan opinnot 11 op

- Psykologian opin­not 16 op

- Muut opinnot 12 op

  • Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
  • Tieteenteon etiikka 3 op
  • Tiedekunnan orientaatio 1 op
  • Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 4 op

Kieli- ja viestintäopinnot 16 op


Filosofian maisterin tutkinto 120 op (FM)

Logopedian pää­aineopinnot 102 op

- Syventävät opinnot 62 op

- Pro gradu -tutkielma 40 op

Muut opinnot 40 op


SIVUAINEOPINNOISTA

-Logopedian perusopinnot ovat avoimet Turun yliopiston psykologian ja fonetiikan pääaineopiskelijoille.

- Sivuaineoikeus koskee perusopintoja (25 op).

-Sivuaineopiskelijoiden on sovittava suoritustavat vastaavan opettajan kanssa kursseissa Logopedian metodiopinnot I ja Äänentuotto ja äänenlaatu.


Psykologian ja logopedian laitos