Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Arkeologia

Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisyhteisöjen jättämien aineellisten muistojen avulla. Tieteenala on usein rinnastettu esihistoriallisen ajan tutkimukseen, mutta arkeologian menetelmin voidaan tarkastella myös nuorempia aikakausia. Historiallisellakin ajalla on muodostunut arkeologista lähdeaineistoa. Itse asiassa jokainen päivä tuottaa sitä lisää. Siksi arkeologialla on tärkeä rooli tutkittaessa etenkin niitä historiallisen ajan ilmiöitä, joista kirjalliset lähteet vaikenevat.

Kaivaukset ovat muinaistieteen keskeisin aineiston hankintamenetelmä. Omien menetelmiensä ohella arkeologia hyödyntää paljon aputieteitä, erityisen runsaasti luonnontieteellisiä analyysi- ja ajoitusmenetelmiä. Mahdollisuuksia erikoistumiseen on runsaasti - kysymyksenasettelut voivat sivuta niin historia- ja kulttuuritieteitä kuin kieli-, yhteiskunta- ja luonnontieteitäkin.

Arkeologia on hyödyllinen ja monipuolinen sivuaine etenkin kulttuurintutkimuksen oppiaineiden sekä historiatieteiden, taidehistorian ja kielitieteen opiskelijoille. Se mahdollistaa myös tiedekuntarajat ylittävien opintokokonaisuuksien rakentamisen. Esimerkiksi geologian, ekologian ja kasvitieteen sekä ympäristötieteiden ja jopa ympäristöoikeuden opiskelijat saavat arkeologiasta täydennystä ja tuoreita näkökulmia oman alansa opintoihin.

Turun yliopiston arkeologian opetus tähtää esihistoriallisen ja historiallisen arkeologian sekä teorian että menetelmien ja aineistojen tuntemukseen. Se pyrkii perehdyttämään opiskelijat tarkemmin erityisesti Suomen sekä Itämeren piirin rautakauden ja historiallisen ajan arkeologiaan. Opetuksessa tärkeä osuus on historiallisen ajan arkeologialla. Oppiaine pyrkii myös aktiivisesti edistämään arkeologian soveltamien menetelmien kehittämistä.

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/arkeologia/

 


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies