Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopinnot 120 op

Koulutusohjelman kolmella pääaineella – kulttuuriperinnön tutkimuksella, maisemantutkimuksella ja digitaalisella kulttuurilla – on yhteiset maisteriopinnot. Maisteriopinnot suoritetaan eri oppiaineet integroivassa monitieteisessä muodossa. Suoritettuaan maisteriopinnot opiskelija valmistuu filosofian maisteriksi.

 

Maisteriopinnot on rakennettu niin, että niihin sisältyy projektimuotoista, opitun tiedon soveltamiseen tähtäävää työskentelyä. Projektityöskentely nivoutuu yhteen pro gradu -tutkielman kanssa. Erityistapauksissa tutkielma voi olla soveltava työ, johon liittyy teoreettinen osuus. Jatko-opintoja suunnittelevalle suositellaan normaalin noin 60–80 sivun pituisen opinnäytteen tekemistä, jotta jatko-opintokelpoisuus voidaan arvioida. Yhteistyö yritysten, julkisyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, projektityöskentely, kansainväliset opinnot ja harjoittelu edistävät kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoiden työllistymistä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

 

Maisteriopinnot suoritetaan kahdessa vuodessa. Maisteriopinnot tarjoavat joustavan mahdollisuuden liittää ulkomailla suoritettuja opintojaksoja osaksi tutkintoa, ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), viimeistään silloin, kun he ilmoittautuvat tutkimusseminaariin.

 

Maisteriopintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne koostuvat 80 opintopisteen laajuisista syventävistä opinnoista ja 40 opintopisteen laajuisista muista opinnoista.

 

Kaikilla Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hyväksytyillä pääaineopiskelijoilla on opinto-oikeus maisteriopintoihin. Sivuaineopiskelijoilla on oikeus suorittaa syventäviä opintojaksoja ja tehdä sivuaineen tutkielma yhteensä 60 op. Maisteriopintojen suorittamisen aloittamista suositellaan vasta, kun opiskelijalla on koossa vähintään 120 opintopistettä kandidaatintutkintoon sisältyviä opintoja.

Monia maisteriopintojen kursseja voi kuitenkin hyväksyttää sopimuksen mukaan myös oppiainekohtaisiin aineopintoihin (esim. tutkimusteoriaan ja metodologiaan liittyvät opinnot). Kandidaatin- ja maisterintutkintoon ei voi sisällyttää samoja opintoja. Maisteriopintojen seminaariin voi osallistua opiskelija, jolla on yksi hyvin tiedoin hyväksytty kandidaatintutkielma (digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus).

 

Maisteriopintoihin voi hakeutua myös koulutusohjelman ulkopuolelta. Opintoja suorittamaan valitaan enintään viisitoista koulutusohjelman ulkopuolista opiskelijaa.

Maisteriopintoihin koulutusohjelman ulkopuolelta valitut suorittavat syventävien ja pro gradu -tutkielman lisäksi 40 opintopistettä muita opintoja, joihin sisältyy jonkin pääaineen (digitaalinen kulttuuri, kulttuuriperinnön tutkimus tai maisemantutkimus) metodiopintoja vähintään 15 op. Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja sopii sen toteuttamisesta professorin kanssa maisteriopintojen alkuvaiheessa.


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies